شناسایی و رتبه بندی علل تاخیر در پروژه های شهری و عمرانی تحت مدیریت شهرداری قوچان بر اساس روش ای اچ پی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 565

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACONG01_014

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

امروزه اکثر کشورها برنامه هایی را برای گسترش پروژه های شهری و عمرانی خود دارند که اکثر مواقع جهت پیشبرد برنامه های خود دچار مشکل می شوند و یا دچار تاخیر در انجام پروژه های خود می شوند که شهرداری ها هم از این قاعده مستثنی نیستند، هدف این پژوهش دستیابی به علت تاخیر در پروژه های شهری و عمرانی در شهرداری قوچان می باشد.پژوهش حاضر از حیث هدف اکتشافی– کاربردی است که واحد تحلیل در آن، فرد در نظر گرفته شده است.آمار تعداد این افراد در سال 1394 باتوجه به آمار سازمان مذکور 20 نفر است. ابزارهای اصلی جمع آوری داده در این پژوهش، دو پرسشنامه محقق ساز است. بخش اصلی نیز بر اساس عوامل نهایی شده در مرحله قبل و بر مبنای متدولوژی ای اچ پی طراحی شده و هدف از آن رتبه بندی این عوامل بود. در این پژوهش، جهت رتبه بندی عوامل شناسایی شده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی استفاده شد. همچنین در این مسیر، از نرم افزارهای اکسپرت چویز و اکسل استفاده شده است. با توجه به نتایج تحلیل داده ها همان طور که مشاهده شد عوامل مدیران پروژه کم تجربه و ناشایسته در سازمان پیمانکار، عنوان تاثیرگذارترین عامل بر رخداد تاخیر در پروژه های شهری و عمرانی تحت مدیریت شهرداری قوچان از سوی کل خبرگان و کارشناسان شناسایی شدند.

کلیدواژه ها:

شناسایی ، رتبه بندی ، شهرداری قوچان ، تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی

نویسندگان

آرمان امیری فر

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران