جایگاه مدلسازی اطلاعات ساختمان در طراحی پایدار

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

394

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WCCEAU02_061

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

کنار گسترش روزافزون ساخت و سازها، ماشین آلات و فن آوری های گوناگون در جهان پیشرفته و در حال توسعه کهبه دنبال تامین رفاه بیشتر برای بشر می باشد، با ورود حجم عظیمی از آلاینده ها در طبیعت مواجه گردیده ایم و دنیاخطر وقوع یک فاجعه زیست محیطی را به خوبی احساس نموده است، از این رو، در محافل بین المللی رویکرد توسعهپایدار مورد توجه ویژه قرار گرفته است. نیاز به این رویکرد در صنعت ساختمان که یکی از منابع مهم و اصلی مصرفانرژی های فسیلی و نیز یکی از آلاینده ترین منابع در دنیا مطرح می باشد امری ضروری به نظر می رسد، لیکن با توجه بهمشکلات پیش روی این قدم بزرگ در صنعت ساختمان از قبیل تحمیل هزینه های بالا، پیچیدگی و زمان بر بودنآنالیزهای ضوابط طراحی پایدار دست اندرکاران این صنعت را در مواجه با این رویکرد با اکراه از رفتن به این سو همراهکرده است، حال با ورود مدلسازی اطلاعات ساختمان بستری مناسب جهت تسهیل ، تسریع و کاهش هزینه هایرویکرد طراحی پایدار فراهم گردیده است، در مقاله حاضر سعی گردیده تا گوشه ای از این بستر در حال حاضر و آیندهپیش روی صنعت ساختمان در رویکرد طراحی پایدار در کنار مدلسازی اطلاعات ساختمان تصویر گردد، امید که درآینده نزدیک بسترهای مناسب ورود و رشد این فناوریهای نوین و بشر دوستانه در کشور فراهم گردد.

کلیدواژه ها:

مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، طراحی پایدار ، طراحی ، ساختمان سبز

نویسندگان

مسعودرهبریان یزدی
مسعود رهبریان یزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

جوادمجروحی سردرود
جواد مجروحی سردرود

استادیار ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی