بررسی عوامل موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 604

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEADG-4-1_004

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1398

چکیده مقاله:

آن چه که در ادبیات کارآفرینی، قلمرو کارآفرینی را از دیگر حوزه های مدیریت متمایز کرده است، موضوع فرصت های کارآفرینانه است. با توجه به این که شناخت فرصت، اولین و مهم ترین مرحله در کارآفرینی است، شناسایی عامل های موثر بر شناخت فرصت های کارآفرینانه در حوزه های مهم اقتصاد نظیر کشاورزی، موضوع بسیار با اهمیتی است. در همین راستا مقاله حاضر با هدف معرفی عوامل شناسایی شده موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه که محققان به آن ها دسترسی پیدا کرده اند در قالب یک مجموعه کل، گردآوری و انجام شده است. این مطالعه از نوع مروری بوده و بر اساس جست وجوی کتابخانه ای-اسنادی تدوین گردیده است. به علاوه، در این تحقیق ارتباط عوامل مذکور با دو رویکرد شناسایی فرصت، یعنی خلق فرصت و کشف فرصت بیان شده و در نهایت، این عوامل در قالب دو گروه عوامل فردی و اجتماعی مجزا شده است. مبنای تحلیل، نظر صاحب نظران و یافته های پژوهش های حوزه کارآفرینی است. مطالعه حاضر نشان داد که عوامل موثر بر شناسایی فرصت، ترکیبی از عوامل فردی (دانش پیشین، احساس خودکارآمدی، خلاقیت، جست وجوی منظم فرصت ها، انگیزه و هشیاری کارآفرینانه) و عوامل اجتماعی (آموزش و مربی گری، جریان های اطلاعاتی، مالکیت فکری، نیروهای پیش برنده، سرمایه فکری، شبکه ارتباطات اجتماعی و یادگیری اجتماعی) و بر هر دو رویکرد خلق فرصت و کشف فرصت اثرگذار است، و دو رویکرد مذکور متناقض نبوده، بلکه مکمل یکدیگرند.

نویسندگان

سیدسعید میرواحدی

استادیار گروه کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

محمدتقی طغرایی

استادیار گروه اقتصاد و کارآفرینی هنر دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

زهرا سنجریان

کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احسانی فر، ت.، رستمی، ف.، نادری، ن.، رضایی، ب. 1395 ...
 • 15-1 :(2) در بخش کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی، 3 ...
 • آراستی، ز.، کنعانی، ا.، سیدقاسمی، ن.س. 1392 . انگیزه های ...
 • 100 -83 :(1) صنعت، شباهت ها و تفاوت ها. زن ...
 • آقاپور، ش.، موحد محمدی، س.ح.، علم بیگی، ا. 1393 . ...
 • 56 -41 :(1) قابلیت اشتغال دانشجویان. پژوهش و برنامه ریزی ...
 • آقاپور، ش.، موحد محمدی، س.ح.، علم بیگی، ا.، شعبانعلی فمی، ...
 • مهارت های توسعه فردی در برنامه درسی در شکل گیری ...
 • 113 :(1) تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی. پژوهش و برنامه ...
 • باغبانی، ح.، فولادی، م. 1393 . بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه ...
 • 37-29 :(39) دانشجویان. فصلنامه رشد فناوری، 10 ...
 • 14-2 :(63) 6. پایندانی، جمشید، 1394 . اهمیت و ضرورت ...
 • پورسعید، م. 1388 . طراحی الگوی توسعه منابع انسانی کارآفرین ...
 • 100-81 :(3) فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1 ... [مقاله ژورنالی]
 • رستمی، م.، فیض بخش، ع.ر. 1392 . ارائه گونه شناسی ...
 • 32-1 :(27) فرایند شکل گیری آن ها. فصلنامه علوم مدیریت ... [مقاله ژورنالی]
 • شریف زاده، م.ش.، رستمی فلوردی، ا.، عبدالله زاده، غ.ح. 1395 ...
 • 131-115 :(2) تعاونی های کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی، 3 ...
 • صارمی، م.، علی زاده ثانی، م.ک. 1388 . بررسی عوامل ...
 • 122-103 :(3) کارآفرینی بین کارآفرینان برتر منتخب. فصلنامه توسعه کارآفرینی، ...
 • طالبی، ک.، داوری، ع.، دهقان، ع. 1392 . شناسایی تاثیر ...
 • 47 -19 :(71) کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان. فصلنامه ...
 • عزیزی، ش.، موتمنی، ع.ر.، عبداله پور، ا.ر. 1391 . الگوی ...
 • 24-7 :(2) تشخیص فرصت های کارآفرینانه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 5 ...
 • فطرس، م.ح.، فرزین، م.ر.، نجارزاده نوش آبادی، ا. 1390 . ...
 • 322-303 :(1) نوآوری کشورهای اسلامی در حال توسعه. پژوهشنامه اقتصادی، ...
 • قلی پور، ر.، آقاجانی، ح.ع.، کرامتی کریمی، م.ع. 1388 . ...
 • 156-123 :(3) فرصت های کارآفرینانه در حوزه فناوری اطلاعات. فصلنامه ...
 • قلی پور، ر.، کرامتی کریمی، م.ع. 1388 . نقش دانش ...
 • 56-25 :(4) فصلنامه مطالعات معرفتی، 13 ... [مقاله ژورنالی]
 • محمدی الیاسی، ق. ( 1388 ). تاملی بر چیستی و ...
 • 158-137 :( کارآفرین . ی پژوهشنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ( ...
 • محمدی، ق.، رکنی، ن.، طیبی، ک. 1390 . نقش شبکه ...
 • 26-7 :(11) کارآفرین . ی فصلنامه توسعه کارآفرینی، 3 ...
 • مخت، س.، باقری، ا.، شفیعی، ف.، شعبانعلی فمی، ح. 1394 ...
 • 186-159 :(1) روستایی برای انتخاب مشاغل کشاورزی. پژوهش های روستایی، ...
 • مرادی نژاد، ه.، ایروانی، ه.، شعبانعلی فمی، ح.، حسینی، م.، ...
 • 184-175 :(2) کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه ای در ایران. ...
 • موحدی، ر.، گلی، ف.، یوسفی محمدی، م. 1395 . توسعه ...
 • 77 -55 :(1) کارآفرینی پایدار. کارآفرینی در کشاورزی، 3 ...
 • میگون پوری، ا.، میگون پوری، م.ر.، سیدعلی روته، ا. 1393 ...
 • :(3) هشیاری کارآفرینانه و تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزه ...
 • ورمزیاری، ح.، غنیان، م.، برادران، م. 1387 . دیدگاه دانشجویان ...
 • 52-39 :(4) عالی کشاورزی در ایران: چالش ها و راهکارها. ...
 • Adali, S., Escriva, R., Goldberg, M.K. 2010. Measuring behavioral trust ...
 • social networks. IEEE Intrenational Conference. ...
 • Ahlin, B., and Drnovsek, M., Hisrich. 2014. Entrepreneurs creativity and ...
 • innovation: the moderating role of entrepreneurial self-efficacy. Small Business ...
 • Economics, 43(1): 101-117. ...
 • Alonso, M.A.P., Sanchez, J.C., and Maditinos, D. 2016. Entrepreneurial ...
 • Opportunities Perception and Intentions within European Innovation-Driven ...
 • Economies Under the Shadow of a Financial Crisis. Entrepreneurship, Business ...
 • and Economics, 3(1): 3-13. ...
 • Alpkan, L., Bulut, C., Gunday, G., Ulusoy, G., and Kilic, ...
 • Organizational support for entrepreneurship and its interaction with human ...
 • capital to enhance innovative performance. Management decision, 48(5): 732- ...
 • Alvarez, S.A., and Barney, J.B. 2007. Discovery and creation: Alternative ...
 • theories of entrepreneurial action. Strategic entrepreneurship, 1(1‐2): 11-26. ...
 • Baron, R.A. 2004. The cognitive perspective: A valuable tool for ...
 • entrepreneurship s basic why questions. Business venturing, 19(2): 221-239. ...
 • Baron, R., and Ensley, M.D. 2006. Opportunity recognition as the ...
 • meaningful patterns. Management Science, 52(9): 1331-1344. ...
 • Bontis, N. and Serenko, A. 2009. A causal model of ...
 • and consequents in the financial services industry. Intellectual Capital, 10(1): ...
 • Campos, H.M., Rubio, A.M., Atondo, G.H., and Chorres, Y.M.P. 2015. ...
 • Relationship between Creativity, Personality and Entrepreneurship: An ...
 • Exploratory Study. International Business Research, 8(8): 59-71. ...
 • Cho, C., Yoon, B., Coh, B.Y., and Lee, S. 2016. ...
 • purposes, drivers and activities of technology opportunity discovery: The case ...
 • of Korean SMEs in the manufacturing sector. R and D ...
 • De Jong, J.P.J., and Marsili, O. 2015. The distribution of ...
 • Kirznerian opportunities. Small Business Economics, 44(1): 19-35. ...
 • Drapeau, P. 2014. Sparking Student Creativity: Practical Ways to Promote ...
 • Innovative Thinking and Problem Solving. Alexandria, VA: Association for ...
 • Supervision and Curriculum Development. ...
 • Edelman, L., and Yli-Renko, H. 2010. The impact of environment ...
 • entrepreneurial perceptions on venture- creation efforts: Bridging the discovery ...
 • and creation views of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, ...
 • Forsgren, M. 2016. A note on the revisited Uppsala internationalization ...
 • model–the implications of business networks and entrepreneurship. ...
 • International Business Studies, 47(9): 1135-1144. ...
 • Fuerlinger, G., Fandl, U., Funke, T. 2015. The role of ...
 • entrepreneurship ecosystem: insights from Germany. Triple Helix, 2(1): 1-14 ...
 • Fust, A., Wustrow, P., Fueglistaller, U. 2016. Entrepreneurial Information ...
 • Search Behavior for Opportunity Recognition: Scale Development. In: Annual ...
 • Meeting of the Academy of Management, 5. - 9. August ...
 • George, N.M., Parida, V., Lahti, T., and Wincent, J. 2016. ...
 • literature review of entrepreneurial opportunity recognition. International ...
 • Entrepreneurship and Management, 12(2): 309-350. ...
 • Glass, A.J., and Wu, X. 2007. Intellectual property rights and ...
 • improvement.Development economics, 82(2): 393-415. ...
 • Han, Y., and Li, D. 2015. Effects of intellectual capital ...
 • performance: The role of knowledge-based dynamic capability. Management ...
 • decision, 53(1): 40- 56. ...
 • Hills, G.E. 2009. Opportunity recognition by successful entrepreneurs: A pilot ...
 • study. Chicago: University of Llionis. ...
 • Hunt, R.A. 2015. Contagion Entrepreneurship: Institutional Support, Strategic ...
 • Incoherence, and the Social Costs of Over‐Entry. Small Business Management, ...
 • Igor, N.D., and Elias, G.C. 2016. Creativity, Innovation, and Entrepreneurship ...
 • Across Cultures: Theory and Practices. Washington, District of Columbia, ...
 • USA: George Washington University. ...
 • Jain, S.K., and Chaudhary, H. 2016. Quest for Effective Mentors: ...
 • Mentoring Potential Entrepreneurs Successfully. Flexible Systems ...
 • Management, 5(20): 1-11. ...
 • Jawahar, D.P., and Nigama, K. 2011. The influence of social ...
 • entrepreneurial opportunity recognition behavior. Economics and management, ...
 • Kallviks, M., Nilsson, M., and Karlsson, M. 2015. A Motivational ...
 • study about the entrepreneur and the changes in motivation from ...
 • present. Small Enterprises Development, Management and Extension, 43: 28- ...
 • Li, Y.U., Wang, P., and Liang, Y. 2015. Influence of ...
 • Experience, Alertness, and Prior Knowledge on Opportunity Recognition. ...
 • Social Behavior and Personality, 43(9): 1575-1583. ...
 • Lim, W.L., Lee, Y.L., and Ramasamy, R. 2015. Personality, prior ...
 • social capital and entrepreneurial intentions: Entrepreneurial alertness as ...
 • mediator. Business and social science review, 1(2): 538-548. ...
 • Maine, E., Soh, P.H., and Dos Santos, N. 2015. The ...
 • decision-making in opportunity creation and recognition. Technovation, 17(39): ...
 • Mainela, T., Puhakka, V., and Servais, P. 2014. The concept ...
 • opportunity in international entrepreneurship. Management Reviews, 16(1): ...
 • Moulson, N.D.R. 2015. How Millennial Generation Entrepreneurs Use Mentors ...
 • to Improve Business Performance (doctoral thesis). Walden, Walden university. ...
 • Mtima, L. 2015. Intellectual property, entrepreneurship and social justice: ...
 • From swords to ploughshares. USA: Howard University School of Law. ...
 • Nikraftar, T., and Hosseini, E. 2016. Factors affecting entrepreneurial ...
 • opportunities recognition in tourism small and medium sized enterprises. ...
 • Tourism Review: 71(1): 6 - 17. ...
 • Ozgen, E., and Baron, R.A. 2007. Social sources of information ...
 • recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. ...
 • Business venturing, 22(2): 174-192. ...
 • Parahina, V.N., Boris, O.A., Bezrukova, T.L., and Shanin, I.I. 2014. ...
 • Support for Creation and Development of Socially-Oriented Innovative ...
 • Enterprises. Asian Social Science, 10(23): 215-222. ...
 • Riuttanen, L. 2015. Effect of business opportunity recognition on entrepreneurs ...
 • market perception. Masters thesis, Oulu: University of Oulu. ...
 • Ruiz, M., Ibarreche, S., Peterson, L., and Guerrero, L. 2016. ...
 • immigrant acculturation and job search information on entrepreneurship ...
 • opportunity. Entrepreneurship and Small Business, 12: 133-150. ...
 • Scott, J.T. 2016. The entrepreneur s idea and outside finance: ...
 • evidence about entrepreneurial roles. European Economic Review, 9(86): 118- ...
 • Shane, S.A. 2003. A general theory of entrepreneurship: The individualopportunity ...
 • nexus. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ...
 • Shane, S., and Venkataraman, S. 2000. The promise of entrepreneurship ...
 • field of research. Academy of management review, 25(1): 217-226. ...
 • Shrader, R.C., and Hills, G.E. 2015. Opportunity Recognition: Perceptions of ...
 • Highly Successful Entrpreneurs. Small Business Strategy, 14(2): 30- 49. ...
 • Toma, S.G., Grigore, A.M., and Marines, P. 2013. Economic development ...
 • entrepreneurship. Procedia economics and finance, 8(2): 436-443. ...
 • Walker, E., and Webster, B. 2004. Gender issues in home‐based ...
 • Women in Management Review, 19(8): 404-412. ...
 • Wang, Y.L., Andrea, D., Ellinger, A.D., and Jim Wu, Y.C. ...
 • Entrepreneurial opportunity recognition: an empirical study of R&D personnel. ...
 • Management Decision, 2(51): 248 - 266. ...
 • Wasdani, K.P., and Mathew, M. 2014. Potential for opportunity recognition ...
 • along the stages of entrepreneurship.Global Entrepreneurship Research, 2(1): ...
 • Wood, M., Welter, C., Artz, K., and Bradley, S.W. 2014. ...
 • opportunity types: Implications for entrepreneurial action and entrepreneurship ...
 • education, Innovative Pathways for University Entrepreneurship in the 21st ...
 • Century, Advances in the Study of Entrepreneurship. Innovation and Economic ...
 • Growth, 24: 119-144. ...
 • Yonkers, V. 2003. A Psychological Model of Entrepreneurial Behavior. ...
 • Academy of Business and Economics, 11(4): 23-44. ...
 • نمایش کامل مراجع