سیستم اطلاعاتی حسابداری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 969

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS02_079

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1398

چکیده مقاله:

سیستم ھای اطلاعاتی به ویژه سیستم ھای مالی راه حل ھای کلان سازمانی برای چالش ھا و مشکلات ایجاد شد در محیط کسب و کار می باشند . سیستم اطلاعات حسابداری سیستمی است که عملیات جمع آوری و ذخیره سازی داده ھای مالی را طی فرایندھای حسابداری انجام می دھد و پس از پردازش این داده ھا، اطلاعات مورد استفاد تصمیم گیرندگان سازمانی را (سرمایه گذاران، اعتباردھندگان، مدیران و ...) تولید می کند. سیستم اطلاعات حسابداری در نھایت با ارائه گزارش ھای ھوشمندانه مالی می تواندتصمیم گیرندگان و مدیران سازمان را در برنامه ھای راھبردیشان کمک کند. ھر چند یک سیستم اطلاعات حسابداری می تواند فقط شامل چند صفحه کاغذ و کتابچه راھنمای کاربر مبتنی بر یک سیستم حسابداری ساده باشد، اما امروزه سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان سیستمی پیچیده مبتنی بر قابلیت ھای فناوری اطلاعات و فرایندھا و روش ھای سنتی و پیشرفته حسابداری است. دستگاه ھای ورودی این سیستم فن اوری معمولا سیستم ھای کامپیوتری شخصی دارای استاندارد یا ایستگاه ھای کاری در حال اجرا ؛برنامه ھای کاربردی جھت پردازش داده ھا ی ورودی ؛وسایل ارتباطی الکترونیکی جھت تبادل داده ھا بر روی وب وارتباط اینترنتی می باشد. ابزار ھای خروجی نیز مانند نمایشگر ؛پرینتر و نیز دستگاه ھای الکترونیکی جھت ارتباط و تجارت الکترونیکی می باشند. در این مجموعه محتوای خروجی می تواند شامل ھر گونه گزارشی مانند گزارشات مالی و مالیات و بودجه نیز باشد. با رشد شتاب آمیز سیستم ھای اطلاعاتی از طریق به خدمت گرفتن رایانه و وسایل پردازش الکترونیک اطلاعات سیستم ھای اطلاعاتی مدیریت به عنوان یکی از سیستم ھای اصلی اداره یک موسسه پذیرفته شده است و سیستم اطلاعاتی حسابداری را می توان به عنوان زیر سیستمی از آن معرفی کرد. پس AIS زیر مجموعه ای از AIS است.

کلیدواژه ها:

سیستم اطلاعات حسابداری ، داده ها ، رابطه AIS با حسابداری و MIS

نویسندگان

مرضیه اسدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

سعید نصری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز