برخی از پارامترهای زیستی شتهی روسی گندم (Diuraphis noxia (Hemi.: Aphididae روی ارقام و لاین های مختلف جو در شرایط آزمایشگاهی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA03_152

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

شته ی روسی گندم یکی از آفات مهم غلات دانه ریز در نقاط مختلف ایران محسوب می شود. به منظور ارزیابی حساسیت یا مقاومت 20 لاین و 6 رقم جو نسبت به شته ی روسی گندم ، 10 لاین و رقم به نام های (E-90-15, E-90-14, E-90-10, E-90-3, E-90-8, E-90-20, E-90-12, E-90-19 و قره آرپا) به عنوان ارقام و لاین های مورد مطالعه انتخاب شدند. در مطالعه ای که از طریق آزمون آنتی بیوز انجام گرفت، طول دوره ی نشو و نمای پورگی اختلاف معنی داری در بین رقم ولاین های مختلف جو نشان نداد. طولانی ترین دوره ی پورگی روی رقم E-90-8 و کوتاه ترین دوره روی رقم E-90-14 مشاهده شد. از نظر طول عمر حشرات بالغ تفاوت معنی داری در بین رقم ولاین های مختلف گیاه جو وجود داشت. به طوریکه بیشترین طول عمر افراد بالغ شته ی روسی روی رقم E-90-12 (10/45 روز) و کمترین مقدار آن روی رقم E-90-14 (6/97 روز) مشاهده شد. طول دوره ی نشو و نمای شته از دوره ی پورگی تا مرگ شتهی بالغ نیز تحت تاثیر لاین و رقم گیاه میزبان قرار گرفت به طوریکه بیشترین وکمترین طول دورهی زندگی به ترتیب روی لاین (E-90-12) 13/24 روز و روی لاین E-90-14؛ (8/8 روز) بدست آمد. طول دوره ی باروری شته های بالغ روی رقم و لاینهای جو به طور معنیداری متفاوت بود. بیشترین دوره ی پوره زایی روی رقم E-90-12 (10/79 روز) و کمترین دوره روی رقم E-90-1 (6/66 روز) بدست آمد. از نظر تعداد پوره های تولید شده به ازای هر فرد ماده در طول عمر تفاوت معنی داری مشاهده شد، بیشترین تعداد پوره های تولید شده روی لاین E-90-8 (48/56) و کمترین پوره های تولید شده روی لاین E-90-14 (16/73) پوره بدست آمد.

کلیدواژه ها:

آفات غلات ، شته ی روسی گندم ، لاین ، Hordeum vulgare

نویسندگان

پریسا شکوری مقدم

گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

علی گلی زاده

گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

جبرائیل رزمجو

گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

علی اصغر فتحی

گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل