نقش مدیریت منابع آب در تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری اراضی مورد: شهرستان میاندورود

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAGRP02_083

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

سد به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه با تاکید بر بهره برداری و مدیریت بهینه آب وخاک، بر نواحی روستایی بالادست و پایین دست با توجه به اهداف آن، تاثیرات متفاوتی دارد، شناخت و بررسی این تاثیرات در روند توسعهپایدار روستایی با توجه به وضعیت روستاها، می تواند بسیار ضروری و در راستای بهره برداری از توانمندیهای ایجاد شده در نتیجه احداث سد مفید باشد. یکی از تاثیراتی که سد شهیدرجایی ساری در دهستان مورد مطالعه داشته است تغییر در الگوی کشت کشاورزان روستاها می باشد. بنابراین این تغییرات نقش موثری در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشاورزان داشته است. اینکه اثرات انتقال آب از سد تا چه اندازه در تغییر الگوی کشت کشاورزان و تغییر کاربری اراضی سطحی از روستاها شده است و تحولات اقتصادی و اجتماعی روستائیان تا چه اندازه تحت تاثیر الگوی کشت بوده است از سوالات و فرضیات تحقیق حاضر می باشد. مطالعات میدانی صورت گرفته مربوط به دهستان گهرباران شمالی استان مازندران می باشد. به این منظور 300 نفر از اهالی این روستاها با توجه به نسبت جمعیت هر روستا انتخاب و نظر آنان را در ارتباط با تغییر الگوی کشت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفته بررسی گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بعد از انتقال آب، تغییر در الگویکشت ناحیه مورد مطالعه کاملا مشهود است. به گونه ای که قبل از انتقال آب، گندم و جو و... کشت می شد، اما بعد از انتقال آب محصولاتی همچون برنج و مرکبات و سیاه ریشه کشت می گردد. برای بررسی میزان تغییر کاربری اراضی در روستاهای مختلف از آزمون کروسکال والیس استفاده شد که نتایج این آزمون در مولفه های مورد بررسی تا سطح 99 درصد تفاوت معنادار را نشان می دهد. گویه های وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با استفاده از آزمون مک نمار مورد بررسی قرار گرفت که تفاوت معنادار تا سطح اطمینان 99 درصد را نشان می دهد. بنابراین تغییرات الگوی کشت اگرچه باعث بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاییان کشاورز در ناحیه مورد مطالعه شد، اما تغییرات زیست محیطی روند مطلوبی را دنبال نمی کند.

نویسندگان

سمیه نعمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

علی اکبر نجفی کانی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران