بررسی رابطه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در میان افراد متاهل شهر اهواز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 635

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE03_012

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

وجود یک جامعه سالم وابسته به تشکیل خانواده های پایدار، پویا و بانشاط است. یکی از شرایط محیط ایمنی بخش، وجود یک خانواده مستحکم، گرم، صمیمی و دارای احترام است به گونه ای که راحتی و آسایش همسران و اعضای خانواده را در پی داشته باشد. از طرفی دیگر استواری و استحکام خانواده به ازدواج و روابط زناشویی پایدار بستگی دارد. رضایت زناشویی نشانگر تحکیم و کارایی خانواده است و یکی از جوانب مهم یک نظام زناشویی رضایتی است که همسران در زندگی مشترک تجربه می کنند. پژهش حاضر با هدف بررسی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی انجام شد. تعداد شرکت کنندگان 100 نفر ( 50 زوج) با میانگین سنی 20 تا 45 ساله شهر اهواز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی WHOQOL-BREF بکارگرفته شد. یافته ها نشان داد که بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین معنا که هرقدر نمره آزمون رضایت زناشویی بالاتر باشد نمره کیفیت زندگی بهبود می یابد.

نویسندگان

عصمت نصیری دشتکی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز،

فاطمه زهرا کرباسی زاده اصفهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان

فاطمه مهرابی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان

هوشنگ جدیدی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج