بررسی اثر عسل اسطوخودوس بر میزان اتصال استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ( MRSA ) به فیبروبلاست انسانی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEEPC01_098

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1398

چکیده مقاله:

بیان مسئله: فیبروبلاست، اصلی ترین سلول درم و یکی از اجزای سلولی کلیدی در فرایند التیام زخم است و در ایجاد مقاومت مکانیکی و خاصیت ارتجاعی پوست نقش مهمی دارد. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس عامل اصلی عفونت های پوستی است و فیبروبلاست را درگیر می کند لذا مقابله با این باکتری جهت حفظ سلامت پوست حائز اهمیت می باشد. هدف پژوهش: این پژوهش به منظور دستیابی به روشی مناسب جهت کنترل اتصال و ورود باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به سلول های فیبروبلاست صورت گرفته است. روش و چگونگی انجام پژوهش: برای تهیه کشت سلول فیبروبلاست، 510 فیبروبلاست در هر چاهک پلیت 24 خانه ای ته صاف ریخته شد و به مدت 24 ساعت در انکوباتور 2CO دار قرار داده شد. سپس سلول ها با غلظت های مختلف عسل اسطوخودوس به همراه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تیمار گردیدند. پس از گذشت 24 ساعت با حذف محیط فوقانی و شتشوی تمامی چاهک ها، سلول ها، تریپسینه و به هر چاهک 500 میکرولیتر محلول تریتون X-100 با غلظتی مشخص اضافه شد. 100 میکرولیتر از رقت تهیه شده به پلیت حاوی نوترینت آگار منتقل و به صورت چمنی کشت داده شد. در نهایت تمامی پلیت ها در دمای 37 درجه سانتیگراد گرما گذاری شدند و تعداد کلنی ها در سطح تمامی پلیت ها شمارش و میانگین آنها به دست آمد. یافته ها و نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که تنها غلظت های 100 ، 1000 و 2000 میکروگرم در میلی لیتر از عسل اسطوخودوس سبب کاهش معنادار اتصال باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به رده ی فیبروبلاست انسانی نسبت به گروه های کنترل شدند. بنابراین عسل اسطوخودوس میزان اتصال استافیلوکوکوس اورئوس به فیبروبلاست انسانی را کاهش می دهد.

کلیدواژه ها:

عسل اسطوخودوس ، اتصال ، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین ، رده فیبروبلاست انسانی

نویسندگان

مهشید موحدیان عطار

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

محمد ربانی خوراسگانی

دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

رسول شفیعی

دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

سیدحمید زرکش اصفهانی

دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

ابوالقاسم عباسی

دانشجوی پسا دکترای نانوبیوتکنولوژی، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان