بررسی میزان بقایای آلکان های حلقوی و شاخه دار حاصل از آلاینده های نفتی در رسوبات سطحی تالاب شادگان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 403

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PGSD01_013

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1398

چکیده مقاله:

لاتین UCM یا ترکیبات پیچیده جدا نشده، شامل آلکان های حلقوی و شاخه داری هستند که در برابر تجزیه میکروبی پایدارتر از آلکان های نرمال هستند، بنابراین با پایداری بیشتر نسبت به آلکان های نرمال در محیط باقی می مانند. ازآنجاکه ترکیبات تشکیل دهنده UCM در کروماتوگرام حاصل از آنالیز آلکان ها عموما از کاربرد سوخت های فسیلی حاصل می شوند، بنابراین نسبتی از غلظت UCM به غلظت آلکان های نرمال را می توان جهت ارزیابی سطح آلودگی نفتی موجود در منطقه موردمطالعه به کاربرد. امروزه تالاب شادگان با مشکلات زیادی از جنبه آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی های نفتی و فلزات مواجه است. در این تحقیق سعی شده است میزان تجزیه و هوازدگی آلاینده های نفتی در منطقه تالاب شادگان از طریق آنالیز آلکان های حلقوی و شاخه داری تشکیل شده که نسبت به آلکان های نرمال در مقابل تجزیه میکروبی مقاومت بیشتری را نشان داده و درنتیجه تمایل بیشتری به پایدار ماندن در محیط را نشان می دهند، مورد بررسی قرار گیرد. به منظور تعیین غلظت ترکیبات PAH و آلکان های نرمال، نمونه های رسوب سطحی در عمق 0-5 سانتی متری از بستر تالاب در 202 نقطه به روش سیستماتیک تصادفی موردمطالعه قرار گرفت. آنالیز آلکان های نرمال و ترکیبات PAH با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی ( GC–MS ) انجام شد. نتایج نشان داد که 90 درصد منطقه مطالعاتی تحت تاثیر ورودی های نفتی دستخوش آلودگی مزمن میباشد. کروماتوگرام های حاصل از آنالیز نمونه های رسوب تالاب شادگان، UCM را عمدتا در محدوده کربنی 32C-n - 16C-n نشان دادهاند. وجود U/R ( abbreviation ) بزرگ تر از 2 در 84 درصد نمونه ها، نشان دهنده منشا غالب پتروژنیک با قدمت بالا بوده است.

نویسندگان

اکرم بمانی خرانق

گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، یزد.

محسن نوروزی

گروه محیط زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر