بهسازی نحوه ثبت و گزارش نویسی پرستاران: راهکار ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JANF-10-1_001

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: مبنای یک عملکرد بالینی سالم در پرستاری، مطابقت آن با مقررات حرف های و استانداردهای مراقبتی است. این اصل تنها در صورتی قابل اندازه گیری و قضاوت می باشد که پرستار، آنچه را که برای بیمار انجام داده است، دقیق ثبت کرده باشد. در غیر اینصورت هرگونه انحراف احتمالی از این استانداردها، می تواند به منزله ارتکاب پرستار به جرم، خطا و سوءعملکرد در ارایه خدمات تلقی شود که به شدت سبب کاهش کیفیت مراقبت های ارایه شده توسط سازمان های مربوطه می شود. از طرفی ما بر این باوریم که مراقبتی که توسط پرستار ثبت نشده است، پس انجام نپذیرفته است. آنچه پرستار ثبت میک ند و چگونگی ثبت آن می تواند در محافل قانونی نشان دهنده صلاحیت و شایستگی بالینی پرستاران نیز باشد. لذا یک ثبت نادرست و نامفهوم بیانگر یک مراقبت پرستاری ناکامل است. در این مطالعه سعی شده است تا با ارایه یک راهکار اجرایی و اثربخش و سازماندهی کمیته ثبتدر پرستاری، تا حدودی به برطرف شدن مشکلات پرستاران در زمینه ثبت و گزارش نویسی کمک نماید. مواد و روش ها: این مطالعه مروری بوده و با جستجو در منابع کتابخانه ای، اینترنت، پایان نامه ها و مقالات انجام شده است. یافته ها: یکی از معضلات شایع در مسیر ارایه خدمات در واحدهای بهداشتی و درمانی، عدم آگاهی و اعتقاد به ثبت گزارشات وتکمیل پرونده های پزشکی بیماران می باشد که این عامل کیفیت خدمات پرستاری را کاهش می دهد. بنابراین پرستار در قبال ارایه خدمات به بیماران باید پاسخگو باشد و مسیولیت آنچه که انجام می دهد را بپذیرد و درست نیز ثبت کند. بحث و نتیجه گیری: سازماندهی کمیته ثبت در پرستاری می تواند سبب ارتقاء کیفیت ثبت ها و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات پرستاریشود. ثبت صحیح و اصولی گزارش های پرستاری یکی از مهم ترین عملکردها و مسیولیت های پرستار حرفه ای است و بهسازی مستمر پرستاران به منظور ارتقاء یکفیت ثبت پرستاری حایز اهمیت بسزایی است.

کلیدواژه ها:

بهسازی ، ثبت و گزارش نویسی ، کیفیت خدمات پرستاری

نویسندگان

نسرین جعفری گلستان

کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری ارتش

فهیمه دادگری

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری آجا

سمیه آزرمی

کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری آجا

زیبا جابری

کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری آجا