آموزش به روش بازی در پرستاران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 558

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JANF-20-1_005

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه از روش های آموزشی متنوع در حرفه پرستاری استفاده می شود. یکی از این روش ها روش بازی می باشد. هدف ازاین مطالعه، مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص آموزش به روش بازی در پرستاران می باشد.موارد و روش ها: این مقاله یک مطالعه مروری است که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و جستجوی پژوهشگر بین مقاله های منتشرشده در پایگاه اطلاعاتی Science Direct و Elsevier از ابتدای سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۷ تهیه و تنظیم شده است.یافته ها: با توجه به یافته های مطالعات مورد بررسی، به نظر می رسد تاثیر فراوان بازی بر تعاملات اجتماعی در دانشجویان وپرستاران وجود دارد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که آموزش و یادگیری، روشی نوین در یادسپاری و یادگیری می تواند نتایجمنفی و مثبتی داشته باشد.بحث و نتیجه گیری: پرستاران باید با روش های نوین آموزشی آشنا شده تا هم در چهار چوب وظایف شغلی خود عمل نموده وهم با بهره گیری از روش های جذا بتر و ساده تر و کاربردی تر جهت بهبود کیفیت یاد گیری و یادداری آموزه های خود گام موثریبردارند که براساس مطالعه صورت گرفته در این مقاله روش بازی مورد تایید است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرهاد امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد طب اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

امیرحسین پیشگویی

دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، گروه پرستاری ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

شهلا علیاری

دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار، گروه بهداشت مادر نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

هنگامه حبیبی

کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.