استرس شغلی و فرسودگی شغلی، زنگ خطری برای سلامت پرستاران: (مطالعه مروری)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JANF-20-1_006

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: استرس های محیط کار یک مشکل درحرفه پرستاری است. پرستاران به دلیل شرایط خاص محیط کار دامنه وسیعی ازتنش ها را تجربه می کنند که این تنش ها می توانند بر روی تمام جنبه های زندگی آنان تاثیر بگذارند. استرس شغلی مزمن پرستارانمی تواند در نهایت به فرسودگی شغلی آنان ختم شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه ما به ارتباط استرس شغلی بافرسودگی شغلی، که زنگ خطری برای سلامت پرستاران به حساب می آیند، راهکارهای پیشگیری و کاهش آن خواهیم پرداخت.مواد و روش ها: برای یافتن مستندات مرتبط با استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران، جستجو در منابع الکترونیکی تا پایان۲۰۱۸ در اگیاپه اطلاعاتی Magiran, Scopus, IranMedex, ISI, Web of Science, Science Direct بدون هرگونه محدودیت زمانی انجامگرفت. یافته ها: نتایج مطالعات بررسی شده نشان داد استرس های محیط کار در تشدید فرسودگی شغلی پرستاران نقش تاثیرگذاری دارد.بحث و نتیجه گیری: عاری بودن تنش در محیط پرستاری غیرقابل اجتناب می باشد. مواجه مداوم پرستاران با این تنش ها در محیطکاری باعث افزایش فشار کاری در پرستاران شده و در طولانی مدت خستگی جسمی و روحی، ترک شغل و فرسودگی شغلی رابرای آنان در پی دارد. شناسایی و گزارش دادن این تنش ها به مدیریت پرستاری و مسئولین بیمارستان لازم و ضروری می باشدتا با قرار دادن تمهیدات مناسب در جهت بهبود و ارتقای کیفیت محیط های کاری پرستاران، بستر مناسب تری را برای پرستارانجهت ارائه مراقبت به بیماران فراهم آورند.

نویسندگان

فاطمه قویدل

دکترای تخصصی پرستاری، مربی، ایران، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

مهدی عبدالهی پور

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

مریم بهشتی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران