ارزیابی آب و هواشناختی توریسم در استان همدان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 681

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IGAC14_036

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف از این نوشتار، تعیین و اولویت بندی فصول مناسب گردشگری و ارائه راهکارهای مناسب جهت برنامه ریزی این صنعت با استفاده از نمایه های TCI و EET در استان همدان است. برای نیل به این منظور از داده های اقلیمی 11 ایستگاه همدید استان در بازه ی زمانی 30 ساله((2016-1987 بهره گرفته شد و عملکرد هر دو نمایه با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان داد نمایه ی TCI انعطاف بیشتری نسبت به نمایه ی EET دارد و از نظر همپوشانی پهنه ها نیز هر دو نمایه انطباق بالای با یکدیگر دارند. این دو نمایه، ماه های ژوئن و سپتامبر را مناسب ترین زمان برای برنامهریزی، مسافرت و گردش به استان همدان نشان میدهند. به طور کلی در این استان ماه های می، ژوئن، سپتامبر و اکتبر از شرایط مناسب و عالی جهت گردشگری برخوردار هستند. همچنین فصل بهار و پاییز، اولویتهای مناسب در این صنعت به شمار میروند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شهریار خالدی

استاد اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

سیدمحمد حسینی

استادیار اقلیمشناسی، دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی، همدان

علی علی بخشی

کارشناسارشد آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

علیرضا کربلائی درئی

دانشجوی دکتری اقلیمشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران