آینده پژوهی امنیت آبی در شهرهای ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,104

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSFGS01_047

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

آب یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار است و در سلامتی انسان ها و تغییرات جمعیتی و تکامل های انسانی نقش داشته و کمک می کند تا کشور از توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار گردد. کمبود آب تاثیر شدیدی در دسترسی به غذا، سلامتی و معیشت و توسعه پایدار دارد. کم توجهی به دلیل فراوانی، ارزانی، در دسترس بودن و ... باعث نابودی تدریجی آن شده به گونه ای که علایم بحران از مدت ها پیش هوای بوده و با ادامه روند موجود، در آینده ای نه چندان دوره جهان را با فاجعه ای عظیم مواجه خواهد ساخت. در این راستا هدف پزوهش حاضر، آینده پژوهی امنیت آبی در شهرهای ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای (کتب، مقالات، اسناد، اینترنت و ...) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت بارندگی در حوضه های آبریز کشور در حالت مناسبی قرار ندارد و روند بهره برداری از آب های زیرزمینی روز به روز در حال افزایش است. علاوه بر این نقشه های ده ساله خشکسالی کشور حاکی از خشکسالی ندارد و روند بهره برداری از آب های زیرزمینی روز به روز در حال افزایش است. علاوه بر این، نقشه های ده ساله خشکسالی کشور حاکی از خشکسالی بسیار شدید در بیشتر شهرهای کشور است. با توجه به این نتایج می توان گفت که اکثر شهرهای ایران بخصوص شهرهای فلات مرکزی، مرزی شرقی، خلیج فارس و دریای عمان در آینده بسیار نزدیک با بحران شدید آب روبرو خواند گشت که این زمینه ای برای تنش آبی خواهد بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با 4 سناریو: مدیریت بهره برداری صحیح از منابع آب و تهیه سند مدیریت آب در تمامی استان های کشور، مدیریت و توسعه آمایش- محور منابع آب، مشارکت مردمی در تهیه طرح تعادل بخشی به آب های زیرزمینی، ظرفیت سازی اجتماعی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در حوزه آب، می توان به آینده مطلوب در زمینه منابع آب ایران رسید.

نویسندگان

صادق کریمی

استادیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

مجتبی سلیمانی دامنه

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مرضیه صداقت کیش

دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین، پردیس فارابی تهران، قم، ایران