بررسی اهمیت و رتبه بندی مناطق شهرداری تهران ازلحاظ پتانسیل تولید و جذب سفرهای درون شهری (ترافیک) وبرآورد مدل های رگرسیون خطی آلودگی هوای منتج شده

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,022

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCTM03_012

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1384

چکیده مقاله:

رشد جمعیت شهری ، توسعه شهر نشینی و افزایش تعداد خودرو ها در اغلب کشور های در حال توسعه، باعث تقاضای روز افزون تر برای استفاده از سیستم شبکه حمل و نقل شده است . در حالیکه در این کشور ها مشکل اساسی عمدتا از اینجا سرچشمه می گیرد که تسهیلات ، متناسب با تقا ضای موجود طراحی نشده است . تاثیرات منفی بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی آلودگی هوای شهر تهران بر همگان مشخص است ولی لازم است تا مقادیر توزیع آلودگی و سهم مناطق در ایجاد و پذیرش آلودگی هوای تحمیل شده برآورد گردد تا مشخص شود کدامیک از مناطق شهری بیشترین بار آلود گی را تولید (Source و کدامیک از مناطق نیز آلودگی مربوطه رادریافت ( Sink ) داشته تا نهایتا بر اساس حساسیت مناطق ، نسبت به برنامه ریزی برای سفر های تولید وجذب شده این نواحی شهری، پیشنهادات مدیریتی لازم ارائه گردد . در مطالعه حاضرسعی شده است تا برآورد همبستگی بین مقادیر تناژ انواع آلاینده های هوای شهر تهران و میزان پیمایش و سفر های ساکنین شهر تهران انجام پذیردو همچنین مقدار تاثیر گذاری و میزان تاثیر پذیری هر یک از مناطق بیست گانه شهری در تولید و جذب سفر های روزانه و نهایتا آلودگی هوا ی شهر تهران برآورد گردد . در این تحقیق همچنین سعی شده است تا با ارائه راهکار های مدیریتی راه حل مناسب برای حل این مشکل از دیدگاه علم مدیریت محیط زیست ارائه گردد

نویسندگان

تورج دانا

دانشکده محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ت

مجید عباسپور

دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف ،تهران

محمود محمودی

دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران ،تهران