بررسی اثربخشی برنامه آموزشی گروه دوام (داوطلب واکنش اضطراری محله ) در مدیریت بحران زلزله درمحدوده منطقه یک شهرداری تهران

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

547

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS04_069

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دانش، نگرش و عملکرد گروه دوام در محدوده منطقه یک شهرداری تهران( به دلیل آسیب پذیری بالای آن) جهت ارایه برنامه آموزشی اثربخش انجام شده است. این مطالعه بصورت مقطعی و توصیفی تحلیلی می باشد. بدین منظور اعضای گروه دوام ثبت نام شده در محدوده زمانی تیر تا دی ماه 1397 در شهرداری منطقه یک به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و از طریق پرسشنامه تاثیر آموزشهای ارایه شده به آنها بر روی 3 آیتم فوق الذکر سنجش گردید. در مجموع می توان نتیجه گرفت که دوره های آموزشی کلی و صرفا تیوری باعث تغییر در نگرش و رفتار مردم نمی شود بلکه باید با استفاده از شیوه های مناسب، ضمن افزایش درک مردم در مورد خطرات مربوط به زلزله و پر رنگ نمودن نقش آنها در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله، آنها را به اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه و کسب مهارتهای لازم تشویق کرد. انتخاب ابزارهای آموزشی باید متناسب با روش های منتخب جامعه و فرهنگ بومی هر منطقه صورت گیرد، همچنین محتوای دوره های آموزشی باید به گونه ای طرح ریزی شود که اولا اهمیت نقش اقدامات گروه دوام برای ثبت نام کنندگان قابل درک شود و انگیزه یاری به همنوع را در مواقع بحرانی در آنها تقویت کند. همچنین افراد بتوانند در خلال برنامه های آموزشی، مهارتهای لازم در حین و پس از وقوع زلزله را کسب نمایند. از سویی دیگر، از آنجا که امدادرسانی افراد بومی حاضر در صحنه در 72 ساعت اولیه وقوع زلزله بسیار حیاتی می باشد، جلب مشارکت کلیه اقشار جامعه و ترغیب آنان جهت حضور در دوره های آموزشی مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

نویسندگان

سحرزمانی نژاد
سحر زمانی نژاد

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژی از دانشگاه تهران، شهرداری تهران