مدیریت گونه های حیات وحش درخطر انقراض

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,766

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF06_087

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

دلایل گوناگونی برای انقراض گونه های حیات وحش وجود د ارد. ساده ترین دلیل انقراض یک گونه از دست دادن توانایی تولیدمثل و یا ناتوانی دریافتن شرایط بهتر آب و هوایی و زیستگاه مناسب است. این امر زمانی رخ می دهد که یک گونه در طول زمان توانایی خود برای رقابت با دیگر جانداران برای کسب غذا از دست می دهد و منجر به انقراض می شود. دلایل انقراض به سه دسته کلی عوامل محیطی، ع وامل ذاتی و عوامل انسانی تقسیم می شوند. تعداد گونه های مهره داران توصیف شده در جهان: 61259 گونه تعداد گونه های تهدید هب انقراض در جهان 5966 گونه است. تعداد گونه های مهره داران ایران (مهره داران رده ماهیان، ماهیان آب های داخلی در نظر گرفته شده است) 1131 گونه و تعداد گونه های در خطر انقراض 77 گونه است. درصد گونه های تهدید شده جهان به کل گونه ها طبق فهرست سرخ IUCN در سال 2012، 9/7% و در درصد و گونه های تهدید شده ایران به کل گونه های موجود ایران طبق فهرست سرخ IUCN سال 2012، 6/8 درصد است.

نویسندگان

بهروز بهروزی راد

بازنشسته محیط زیست، اکولوشیست حیات وحش، پرنده شناس