تحلیل جامعه شناختی تاثیر عناصر نامساعد فرهنگی بر توسعه ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 323

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KPIP12_275

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

مقاله حاضر، با رویکرد جامعه شناسی فرهنگی و با روش تحلیلی زرفانگر، به مطالعه عناصر نامساعد فرهنگی در توسعه ایران پرداخته است توسعه یکی از شاخصه های اصلی خودباوری جامعه است و فرهنگ به عنوان سرمایه معنوی، مادی و متراکم شده جوامع و اصلی ترین عامل حفظ و تقویت هویت ملی و تاریخی یک کشور و جامعه شناخته می شود شناخت دقیق ویژگی های این حوزه نیز می تواند نقش موثری در برنامه ریزی فرهنگی (و در نهایت توسعه فرهنگی) داشته باشد هدف کلی این نوشتار بررسی عناصر نامساعد فرهنگی در توسعه ایران است استدلال مقاله بر این است که فرهنگ سنتی، فرهنگ استبداد، سنت ایرانی و تاخر فرهنگی برآمده از نظا اجتماعی ناهمگون و نامتوازن جامعه، به عنوان مانع ساختاری توسعه فرهنگی در ایران بوده است. روش تحقیق به صورت اسنادی بوده و با استفاده از تکنیک فیش برداری نظری داده ها و اطلاعات از کتب، مقالات و اسناد جمع آوری شده و با شیوه توصیفی تحلیلی و متکی بر استنباط های نظری، تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد وضعیت شاخصه ای فرهنگی و به عبارتی عناصر نامساعد فرهنگی باعث شده توسعه ایران در شرایط مساعد و مطلوبی نباشد و از جمله عوامل تاثیرگذار بر این وضعیت عدم واکنش درشت به عناصر فرهنگی غرب، تمایل به کار فردی، عدم تمایل ایرانیان به زبان غیر فارسی، چالش هویتی ایرانیان و موارد دیگر است.

نویسندگان

اعظم رشیدیان

کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

طهمورث شیری

دانشیاری رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز