بررسی شیوه های تعلیم و آموزش زنان در جامعه ایران عهد قاجار تا پیش از انقلاب مشروطه 1210 ه. ق 1324 ه. ق

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

586

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KPIP12_258

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

وضعیت زنان در جامعه، همواره یکی از مسایل حایز اهمیت می باشد. در دوره قاجار زنان به عنوان عنصری مهم در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حضور داشتند. در این دوره زنان در مکتب خانه ها به صورت سنتی آموزش می دیدند. در واقع مکتب خانه و به دو صورت عمومی و خصوصی مشغول فعالیت بودند. مکتب خانه های عمومی که مختص قشر بانوان عامه بود و خصوصی مختص بانوان درباری و طبقات بالای جامعه می باشد که به وسیله معلمان سرخانه آوزش می دیدند. با توجه به آنکه بیشتر بانوان درباری و ثروتمندان مورد آموزش قرار می گرفتند بیشتر زنان شاعر، خوشنویس و اهل نوشتن بودند و رساله ها، سفرنامه ها و نامه ها و خاطرات باقی مانده از زنان در این دوره مربوط به همین قشر زنان درباری می باشد. این پزو هش در پی پاسخ به این پرسش ا ست که مدارس میسیونری و روزنامه ها با تاکید بر روزنامه قانون، اختر و ثریا چه تاثییراتی بر روند تعلیم و آموزش زنان در دوره قاجار تا پیش از انقلاب مشروطه داشت. فرضیه تحقیق آن است که در این مدارس میسیونری دختران اقلیت های مذهبی و اشراف و ثروتمند ایرانی اوزش می دیدند و سایر قشر بانوان از این آموزش هایی بهره بودند. نقش روزنامه های منتشر شده در داخل و خارج از ایران در پیشبرد آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان و نقش آنان در تربیت فرزندان و ضرورت آموزش آنان نیز موثر بوده است روش پژوهش نیز مبتنی بر کار کتابخانه ای و عمدتا بر یک مطالعه تاریخی تحلیلی استوار است.

نویسندگان

محمدرضاعلم
محمدرضا علم

استاد گروه تاریخ، دانشگاه شهید چمران اهواز

سکینهدنیاری
سکینه دنیاری

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز