ردیابی حضور سرمی توکسوپلاسماگوندای در سگهای مناطق مختلف استان تهران با استفاده از روش فلیورسنت غیرمستقیم

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 239

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_0814

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی شیوع میزان آنتی بادی IgG بر علیه توکسوپلاسماگوندای در سگ های ولگرد خانگی استان تهران به وسیله تست ایمونوفلیورسنت غیرمستقیم((IFAT می پردازد. این تست بر روی نمونه های سرمی اخذ شده از 200 قلاده سگ انجام شد، وارتباط بین ریسک فاکتور های مختلف وقوع عفونت توکسوپلاسمایی در سگ های استان تهران مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع 200 قلاده سگ بحث شده که خانگی یا ولگرد بودند، 58 قلاده 29) درصد) توسط تست IF مثبت شناخته شدند که تیتر های 1:16 ≤داشتند. از لحاظ آماری سگ های ولگرد 37) درصد) نسبت به سگ های خانگی 10/2) درصد) به طور معناداری، شیوع سرمی بالاتریبر علیه توکسوپلاسموز نشان دادند .(001/0 P) در بین سگ های مورد مطالعه، توکسوپلاسموزیس به طور معناداری در سگ های گروه سنی 36 ماه به بالا 37/8) درصد) بیشترین شیوع را در مقایسه با سایر گروه های سنی دیگر، دارا بودP=0/031 شیوع نسبتابالای عفونت توکسوپلاسمایی در سگ های ولگرد، نشان دهنده وسعت پراکندگی این عفونت در محیط می باشد.

کلیدواژه ها:

توکسوپلاسماگوندای ایمونوفلیورسنت غیرمستقیم -IFAT سگ

نویسندگان

امیرحسام میرانی

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مرتضی حسینی نژاد

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

سیدجاوید آل داوود

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

مسعود سلک غفاری

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج