تعیین درصد ضایعات هیستوپاتولوژیک قلب بره های سقط شده در میش های ارومیه

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 467

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_0562

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

ضایعات هیستوپاتولوژیک در تعداد 44 قلب بره های سقط شده جهت (1 تعیین پراکندگی درصد قلب های مبتلا به ضایعه در بره های سقط شده، (2 تعیین پراکندگی درصد نوع ضایعه قلبی (3 تعیین احتمالی علل سقط با تکیه بر ضایعات قلبی در سال 1387-88 در میش های ارومیه مطالعه گردید. از مجموع 44 راس بره سقط یا مرده زایی تعداد 10 راس (%22/7) بدون ضایعه قلبی بوده 34 راس(%77/3) دارای حداقل یک ضایعه در قلب بودند. ضایعات قلبی شامل پرخونی، نکروز میوکارد، ادم بینابینی، دژنرسانس آبکی، خونریزی، دژنرسانس هیالن سلولهای پورکنژ بودند. پراکندگی درصد ضایعات قلبی به ترتیب (%26/7) 20، (%26/7) 20، 12 (%16)، (%12) 9، (%10/7) 8، (%5/2) (%2/6) بودند. درصد ضایعات در بره های با قلب مبتلا کل بره ها به ترتیب %58/8 %45/5، %58/8 %45/5، %35/3 27/3، %26/5 %20/5، %23/5 %18/2، %11/8 %9/2، %5/9 %4/6 تعیین گردید. بیشترین پراکندگی درصد ضایعات قلبی مربوط به پرخونی نکروز میوکارد کمترین آن به دژنرسانس سلولهای پورکنژ تعلق داشته است. به عبارت بهتر نزدیک به نصف بره های تلف شده در این مطالعه قلبی پرخون نکروزه داشتند. تعداد درصد قلب بره های سقط شده که حاوی 1، 2، ضایعه داشتند به ترتیب (%29/4) 10، (%52/9) 18، (%11/8) (%5/9) راس بودند. با توجه به ضایعات قلبی می توان گفت که اکثریت بره های سقط شده دارای ضایعه اولیه یا ثانویه قلبی بوده که در شکل اولیه تب برفکی در فرم ثانویه عوامل میکروبی (بروسلوز) تغذیه ای کمبود ویتامین سلنیم) را محتمل دانست. لذا با استناد به اطلاعات بیماریهای منطقه می تواند در امرتشخیص، پیشگیری درمان مفید موثر واقع گردند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی قلی رامین

یه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه اروم

رحیم حب نقی

یه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه اروم

حمید اکبری

یه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه اروم

سینا رامین

یه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه اروم