محاسبه بار مالی اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه سرطانهای غیر متاستاتیک پستان در ایران- 1391

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJBD-6-2_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان زنان ایرانی می تواند از ابعاد مختلف جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی فرد، خانواده، جامعه و سیستم بهداشتی را درگیر نماید. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از مستندات موجود در زمینه تشخیص و درمان سرطان پستان غیر متاستاتیک در ایران، الگویی از روند بیماری و هزینه های مربوطه ارایه شود. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است که با استفاده از داده های موجود در کشور و در صورت نیاز مراجعه به راهنماهای بالینی معتبر دنیا و نیز جمع آوری اطلاعات و نظر سنجی از متخصصین مجرب داخل کشور، برآوردی از روند تشخیص و درمان بیماران در مراحل اولیه سرطانهای غیر متاستاتیک پستان و هزینه های مستقیم آن از منظر سیستم بهداشتی ارایه می نماید. داده های جمع آوری شده در این مطالعه در سه بخش اقدامات تشخیصی جهت تایید وجود سرطان، تعیین مرحله بیماری و نهایتا اقدامات درمانی لازم در هر مرحله از بیماری، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل روند بیماری و هزینه های مربوط به تشخیص و درمان به ازای هر بیمار در مرحله اول سرطان را 760، 166، 50 ریال ( 347 ، 251 ، 70 - 45 ، 150 ، 084 ) و در مراحل دوم و سوم به ترتیب 104 ، 008 ، 737 ( 131 ، 672851864، 93 ، 607 ) و 113 ، 068 . 630 ( 143 ، 047 ، 280 - 101 ، 761 ، 767 ) ریال برآورد نمود. کل بار مالی این بیماری در تشخیص و درمان 10 ، 000 بیمار، برابر 760، 86808891776 ریال پیش بینی شد. بیشترین سهم هزینه درمان در مراحل دو و سه بیماری (٪56 و 57٪) مربوط به شیمی درمانی و در مرحله یک مربوط به رادیو تراپی (34٪) است. نتیجه گیری: پایین بودن قابل توجه هزینه های تشخیصی و درمانی سرطان پستان در مرحله اول بیماری نسبت به سایر مراحل و سهم بالای هزینه شیمی درمانی و احتمال عوارض ناتوان کننده جسمانی و روانی آن در مراحل بالاتر بیماری، تاکیدی بر اهمیت سیاست گزاری کشوری جهت اعمال مداخله مناسب در تشخیص زودرس بیماری، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت زندگی این بیماران است. سهم قابل توجه بار مالی این بیماری در طی یک سال می تواند راهگشای ارزشمندی برای برنامه ریزی ها و اولویت بندی های بهداشتی باشد.

نویسندگان

شهپر حقیقت

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گروه پژوهشی بیماری های پستان، مرکز تحقیقات سرطان پستان، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

محمداسماعیل اکبری

مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

شهرام غفاری

بیمارستان میلاد، سازمان بیمه تامین اجتماعی، تهران، ایران

پروین باوری

گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران