بهینه سازی چرخه تولید توان رانکین دو مرحله ای با به کار بردن سیال عامل مخلوط برای استفاده از انرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 551

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HVACCONF03_013

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

چرخه تولید توان کرایوژنیک1 با استفاده از گاز طبیعی مایع شده2 به عنوان چاه حرارتی3 ، به یکی از راهکارهای قابل توجه برای بازیابی انرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده تبدیل شده است. در مقاله حاضر یک سیستم چرخه رانکین4 دو مرحله ای با سیال عامل خالص در هر مرحله برای استفاده از انرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده به عنوان پایه در نظر گرفته شده است. دو مورد شبیه سازی با به کار بردن سیال عامل5 خالص و مخلوط با یکدیگر مقایسه شده اند. بهینه سازی چرخه با استفاده از الگوریتم ژنتیک6 انجام شدهاست. جمعیت ژنی متشکل از کروموزومها با پارامترهای مختلف فرایند به عنوان ژن ایجاد میشود. کروموزومها7 به طور تصادفی ایجاد و ترکیب شده و به شرایط بدون نقض یکپارچگی مدلسازی ترمودینامیکی محدود میشوند. توان خالص خروجی دو مورد بررسی شد. نتایج نشان میدهد که با استفاده از سیال عامل خالص مقدار توان خروجی 1236/84 kW میباشد و با به کار بردن سیال عامل مخلوط این مقدار به 4011/53 kW افزایش مییابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا صادقی

دانشجوی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ؛

محسن کاشی پرپینچی

دانشجوی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ؛

سیدعباس سادات سکاک

عضو هیات علمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

منصور خانکی

عضو هیات علمی- معاون پژوهشی و فناوری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)