آقای دکتر منصور خانکی

Dr. Mansur Khanaki

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493939)

29
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی