سناریوسازی برنامه ریزی شهری در شهرداری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 732

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSFGS01_007

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

از آنجایی که جامعه شهری، سیستمی پویا، پیچیده و یا عدم قطعیت های زیادی است، نمی توان انتظار داشت با رویکردی صرفا عقلانی و بر پایه فرایندهای خطی برای آن برنامه ریزی نمود. در این پژوهش به بررسی سناریوهای برنامه ریزی شهری در شهرداری پرداخته شده است. پژوهش حاضر، از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از نوع پیمایشی می باشد. همچنین حاضر ابتدا شاخص های موثر برنامه ریزی شهرداری تعیین گردیده و سپس با استفاده از روش دیمتل، شاخص ها در سه گروه شاخص های موثر، شاخص های تاثیرپذیر و شاخص های دو وجهی، گروه بندی شده اند. در نهایت با توجه به شاخص های تعیین شده، سناریوهای پیشنهادی بر اساس شاخص های مذکور ارایه گردید.

کلیدواژه ها:

آینده پژوهی ، سناریونگاری ، شهرداری ، تصمیم گیری چند معیاره ، دیمتل

نویسندگان

احمدرضا صراف جدیدیان

دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، مرکز بین المللی بندر انزلی

حمزه امین طهماسبی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان