نقش سرمایه اجتماعی در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 875

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS02_002

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

امروزه اقتدار بشر و کشورهاى جهان با شاخص ثروت اقتصادى، یا توان مالى که ریشه در تولید دارد، اندازه گیرى مى شود. به همین دلیل است که تولید براى رسیدن به جایگاه واقعى خود با بیش تدرین ارزش افزوده، باید مورد ارزیابى و حمایدت قرار گیرد. پرواضح است که کشور ایران با توجه به فشارتحریم های وارده از سوی جامعه غربی، به منظور ورود به بازار جهانی و دستیابی به رشد، توسعه و استقلال اقتصادی، نیازمند تکیه بر محصولات و صنایع داخلی و افزایش کمی و کیفی محصولات صنعتی و خدمات می باشد. از این رو نه تنها این مهم وظیفه دولت است که زمینه رشد تقاضای تولید داخلی و کالا های محلی را با وضع قوانین و مقررات داخلی بالا برد؛ بلکه آنچه ضروری است حمایت اجتماعی مردم از محصولات ساخت داخل است؛ که این امر بدون وجود عنصر اعتماد به کالاهای تولید ملی، در جامعه محقق نخواهد شد. به همین جهت هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر روحیه حمایت گری مردم از تولیدات ملی می باشد. از این رو در ابتدا با بهره گیری از نظریات کارآمدترین اساتید جهان، به بیان چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق و سپس تعریف و بیان مفاهیم و ابعاد سرمایه اجتماعی؛ تعریف اعتماد و انواع آن و تاثیرآن بر تعهد مصرف کنندگان می پردازیم و سپس با تشریع رابطه بین اعتماد و تعهد مصرف کنندگان به کالای داخلی، به بررسی مکانیسم اثرگذاری اعتماد بر تقاضای محصولات تولید ملی با بهره گیری از نظریه بازی ها خواهیم پرداخت. در پایان ضمن بررسی تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه،راهکارهایی برای افزایش روحیه حمایت گری جامعه از کالاهای داخلی ارایه می شود.

نویسندگان

محسن رزاقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

زهرا سهرابی وفا

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران

علی سوری

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران