طراحی مدل مفهومی مولفه های کارکرد حسابداری به عنوان ابزار شفافیت اطلاعاتی در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 448

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTCONF07_007

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

اقتصاد مقاومتی بهعنوان شاهکلید حل مشکلات اقتصادی و اشتغال در ایران است. در سالهای اخیر پس از معرفی و ابلاغ سیاستهای کلی آن توسط مقام معظم رهبری حفظه الله بهطور روزافزونی توجه پژوهشگران حوزه های مختلف علوم بهویژه حسابداری و اقتصاد به آن جلب شده است. در این مقاله ابتدا تاریخچه، تعریفها و ویژگیهای اقتصاد مقاومتی، کارکردهای حسابداری و نظام مالیاتی بیان شده و سپس مولفه های کارکرد حسابداری بهعنوان زبان تجارت در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل مفهومی مولفه ها کارکرد حسابداری به عنوان ابزار ارتقاء شفافیت اطلاعاتی در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه نخبگان حسابداری، مالیاتی و اقتصادی میباشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل محتوا میباشد و جهت سنجش روایی مدل مغهومی پژوهش ازآزمون لاوشه استفاده شده است. در نتیجه با مطالعه منابع اقتصادی (اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی)، بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی و حسابداری به عنوان ابزار شفافیت اطلاعاتی، مولفه ها و خرده مولفه های مطرح شده درباره مدل مفهومی پژوهش استخراج شد تا با معرفی آنها مساعدتی به علاقه مندان باشد.

نویسندگان

امیرحسین باوفا

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

محمدرضا مهربان پور

عضو هیات علمی حسابداری دانشگاه تهران، استادیار،

سعید فراهانی فرد

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه قم، دانشیار