شناسایی و رتبه بندی دبیران زبان انگلیسی بر اساس شاخص های آموزش الکترونیک

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 491

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-4-9_004

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی دبیران زبان انگلیسی براساس شاخصهای آموزش الکترونیک در سال 1395-96 صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی بود. در این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر شناسایی و رتبه بندی دبیران زبان انگلیسی براساس شاخصهای آموزش الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از طریق مصاحبه با خبرگان این زمینه معیارها انتخاب و سپس هر یک از این شاخصها از طریق پرسشنامه و جمع آوری و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان داده شده است. با کمک این جدول، شاخصها ابتدا با استفاده از روش دلفی پس از جلسات تعیین شدند و سپس با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شده اند. ضمنا بدلیل برخی محدودیتهای تحقیق نظیر زمان تحقیق، زمان بر بودن تفهیم پروژه به کلیه افرادی که به نوعی مرتبط بودند و موجود نبودن اطلاعات و … از ذی نفعان فقط به خبرگان نامبرده شده بسنده شده است.

نویسندگان

فاطمه گنجی

دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تهران شمال. تهران. ایران

محمدنقی ایمانی

دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تهران شمال. تهران. ایران