خرید و فروش اموال فکری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 568

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMCONF01_019

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

شناسایی آثار و ویژگی های حق، به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه اهمیت خاصی دارد. شناخت این آثارو ارایه آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه کاربردی دارد و این امکان را فراهم می کند، که به طور مثال در مواردمشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از حق به کار گرفته اند و به طور خاص فقهای متاخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تاکید نموده اند.در یک تقسیم بندی کلی، اموال به دو دسته مادی و غیرمادی تقسیم می گردند و حقوق مختلف، به عنوان اموال غیرمادی به شمار می آیند، حقوق نیز خود به مالی و غیرمالی قابل تفکیک می باشندبه عقیده برخی از حقوق دانان نیز حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می شود.عده ای از حقوقدانان هم با خارج دانستن حق و منفعت از مفهوم عین، بیع اموال غیرمادی را تابع قراردادهای موضوع ماده 10 ق.م تلقی کرده انداما شاید بتوان برخلاف این ظاهر حکم کرد و حقوق مالی و منافع را قابل فروش دانست. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اموال غیر مادی نیز می توانند مبیع واقع شوند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدسیف الله احمدی پور

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

خلیل احمدی

دکتری حقوق خصوصی، هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز