آسیب شناسی برنامه های حمایتی دولت از رشد کسب وکارهای خانگی از دیدگاه زنان صاحب کسب و کارهای خانگی در ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 439

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IPOM-4-2_002

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

در جوامع درحال توسعه و حتی اقتصادهای توسعه یافته، کسب وکارهای خانگی به عنوان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری به ویژه برای زنان به کار گرفته شده است. نقش این نوع از کسب وکارها در توسعه منطقه ای و ملی سبب توجه بیش ازپیش دولتها به این مقوله و تدوین خط مشی های حمایتی خاص از این نوع از کسب وکارهاست. در ایران نیز با توجه به معضل بیکاری فزاینده به خصوص برای زنان، اقداماتی در راستای حمایت از کسبوکارهای خانگی و رشد آنها صورت گرفته است اما مشکلات این نوع از کسب و کارها همچنان به قوت خود باقی است. پژوهش حاضر به آسیب شناسی برنامه های حمایتی دولت از کسب وکارهای خانگی پرداخته است. در این راستا از روش پژوهش کیفی و انجام 20 مصاحبه عمیق با صاحبان کسب وکارهای خانگی استفاده شد. همچنین تحلیل مصاحبه ها از طریق تحلیل تماتیک صورت گرفت. نتایج پژوهش در دودسته اصلی آسیب های مربوط به تدوین برنامه ها و آسیب های مربوط به اجرای برنامه ها ارایه و در پایان راهکارهای سیاستی مفیدی برای ارتقاء برنامه های حمایتی دولت از کسب وکارهای خانگی پیشنهاد شد.

کلیدواژه ها:

کسب وکار ، کسب وکار خانگی ، خط مشی ، خط مشی های حمایتی ، دولت

نویسندگان

میثم مدرسی

دانشجوی دکتری کارآفرینی گرایش عمومی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

زهرا آراستی

دانشیار گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

کامبیز طالبی

دانشیار گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

مقصود فراستخواه

دانشیار گروه برنامه ریزی و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران