بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده از تلفن همراه بر فعالیت کبد و برخی از ترانس آمینازهای موجود در سرم خون موش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 734

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVH-5-2_005

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

استفاده روزافزون از تلفن همراه درجامعه کنونی با پیشرفت فناوری اجتناب ناپذیر است ودرهرحال جمعیت انسانی خواسته یاناخواسته در مواجهه این امواج قرارمی گیرند ودرصورت مواجهه طولانی مدت و مداوم سلامتی آن ها دستخوش عوارضناگواری خواهدشد. در این مقاله هدف ما پاسخ به این پرسش است که ایا قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیس بافرکانس امواج تلفن همراه (950MHZ) می تواند منجر به اسیب کبد شود روش کار: این تحقیق یک مطالعه مروری است بهمنظور بررسی اثرمیدان الکترومغناطیسی بر فعالیت آسپارتات آمینو ترانسفراز AST آلانین آمینو ترانسفراز ALT سرم موشآزمایشگاهی با استناد بر بعضی مقالات منتشر شده مجلات معتبر علمی از سالهای 2000 تاکنون می باشد . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد آنزیم های ALT و AST به ترتیب جزء آنزیم های اختصاصی و غیراختصاصی کبد هستند کهافزایش فعالیت آنها در سرم بیانگر آسیب سلولی کبد می باشد . نتایج برگرفته از مطالعات پژوهش های گزارش شده نشان دادکه رابطه اماری معنی داری بین امواج مضر الکترومغناطیس و آسیب به کبد از طریق افزایش سطح انزیم های کبدی گزارششده است.براین اساس می توان گفت امواج الکترومغناطیس بسته به فرکانس ،انرژی ،و مدت زمان اثرآنها میتوانند اثراتتخریبی بر بافت های بدن از جمله کبد داشته باشند لذا پیشنهاد می گردد استفاده از این دستگاه ها محدود شود.

نویسندگان

سحر رشیدی

دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

سیده زینب پیغمبرزاده

گروه دامپزشکی دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

فهیمه اصغری زاده

دانشجوی دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

سپیده رشیدی

دانشجوی دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر