نقش طب ایرانی در حمایت جامع از سرطان های پیشرفته ریه

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

251

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LCPIMED03_050

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: طب ایرانی برگرفته از مکتب پزشکی طب اخلاطی با تاکید بر امر مزاج و مزاج درمانی است. در این مکتب طبی که از پارادایمخاصی و با چارچوب فکری مشخصی تبعیت می کند، توجه به مزاج و تلاش بمنظور برقراری توازن و اصلاح مزاج بدن و یا عضو درگیرحایز اهمیت است.حکمای طب ایرانی طی قرون متمادی به شش اصل ضروری و مهم در پاسداشت تندرستی توجه ویژه کرده اند که یکی ازاین شش اصل تدبیر آب و هوا است و معتقد بوده اند که با تدبیر آب و هوا می توان از بیماریها پیشگیری کرد.روش اجرا: در این مطالعه کتابخانه ای، کتب معتبر طب ایرانی الحاوی، قانون فی الطب، ذخیره خوارزمشاهی، طب اکبری،خلاصه الحکمه، مخزن الادویه، تحفه حکیم مومن، قرابادین کبیر، اکسیر اعظم مورد مداقه قرار گرفت و نکات مهم مرتبط فیش برداری شد.یافته ها و نتایج: یکی از محورهای حایز اهمیت در حوزه طب تسکینی در مدیریت سرطانهای پیشرفته با توجه به فرهنگ کشور ایرانو باورها و طرحواره های حاکم، استفاده از آموزه های طب سنتی است که سازمان جهانی بهداشت نیز در تعریف طب تلفیقی به آنمی پردازد. استفاده از گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، دمنوش ها، بخورات و فرآورده های سنتی و طبیعی در بهبود کیفیت زندگی وکاهش آلام سرطان های بسیار پیشرفته ای که دستاوردهای طب رایج، پیشنهاد خاصی برای درمان و مدیریت آنها ندارد، کمک کنندهمی باشد و بعنوان یک گزینه درمانی مکمل میتواند مورد عنایت متخصصین این حوزه قرار گیرد.

نویسندگان

محمدمظاهری
محمد مظاهری

پزشک و دکترای تخصصی طب ایرانی، استادیار گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی گروه طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران