بررسی عوامل کلیدی موثر بر عملکرد صادراتی صنایع معدنی، با تمرکز بر صنعت سنگ ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 775

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IECONF01_020

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق ارایه راهبرد صادراتی در حوزه صنایع معدنی میباشد و سوال اصلی پژوهش نیز عوامل تاثیرگذار براستراتژی های صادراتی است. در این تحقیق در ابتدا به مطالعه در زمینه عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی پرداخته شد. روشجمع آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی است و تعداد 72 پرسشنامه توزیع گردید، همچنین با تعدادزیادی از متخصصین این حوزه مصاحبه شد. جهت تجزیه و تحلیل از مدلیابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی(PLS) استفاده شد. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و سه مورد از پنج مورد فرضیه تایید شد. براین اساسبین منابع رقابتی و عملکرد صادراتی، بین استراتژی های صادراتی و عملکرد صادراتی و همچنین بین منابع رقابتی و استراتژی هایصادراتی رابطه ای معنادار وجود دارد. فرضیه های مرتبط با بازار و رقبای جهانی مورد تایید قرار نگرفت، که دارای دلایل متعدد ازجمله دور بودن از بازار اصلی، نداشتن ارتباط با بازار هدف و مشتریان اصلی و داشتن بازار انحصاری و بدون رقیب در برخی نقاط می باشد.

نویسندگان

ابراهیم محمودزاده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ابوالفضل باقری

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ابوالفضل احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه صنعتی مالک اشتر