استفاد از داده کاوی در سیستم بانکی در جهت تعیین استراتژی وفاداری مشتریان و بهبود مدیریت ارتباط با آنها (مطالعه موردی: مشتریان بانک کشاورزی)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 758

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HMODIR02_014

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت ارتباط با مشتری فقط یک مزیت رقابتی نیست، بلکه شناسایی و جذب مشتریان وفادار ونگهداشتن آنها برای ادامه حیات در بازار رقابت امری ضروری است. همچنین یکی از مهمترین نیازهای موسسات مالی اعتباری در دنیای امروز شناسایی دقیق مشتریان به ویژه مشتریان وفادار و سودآور و مدیریت ارتباط با این مشتریان برای رسیدن به سودآوری بالاتر است. هدف از این مطالعه تعیین استراتژی وفاداری مشتریان بانک کشاورزی و بهود مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد که در این تحقیق به منظور شناسایی مشتریان بانک کشاورزی و تدوین استراتژی های مناسب برای برخورد با آنها از داده کاوی و ابزار آن مانند الگوریت میانگین k استفاده شده که با استفاده از این الگوریتم به خوشه بندی مشتریان پرداخته شده است. و از آنجا که یکی از روش های مورد استفاده برای رسیدن به هدف شناسایی دقیق مشتریان و مدیریت ارتباط با آنها تحلیل رفتاری مشتریان به لحاظ وفاداری و سودآوری با استفاده از تکنیک بخش بندی مشتریان می باشد. یکی از پرکاربردترین مدل ها در فرآیند بخش بندی مشتریان مدل RFM است که در حال حاضر مدل بهینه ی آن یعنی RFM وزن دار کاربرد بیشتری دارد و در انتها مشتریان بانک در 5 خوشه تقسیم بندی و میزان وفاداری هرخوشه با استفاده از رتبه دهی جامع محاسبه شد و سودآورترین خوشه مشتریان شناسایی گردید.

نویسندگان

جعفر گلزار

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

شهرزاد رفسنجانی

دانش اموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان