نقدی بر سیاست های اصلی دوره ی پیش دبستانی در ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 850

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECEH05_016

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

سیاست های دوره پیش دبستانی در ایران برای اثرگذاری بهتر نیازمند نقد و تحلیل مداوم هستند. این مقاله با هدف معرفی و نقادی سیاست های اصلی دوره پیش دبستان در ایران صورت گرفته است . به این منظور، از روش پژوهش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه اسناد باال دستی مربوط به دروه پیش دبستانی که براساس روش نمونه گیری هدفمند تعدادی از سیاست های اساسی انتخاب شدند، داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق سیاهه یادداشت برداری گردآوری و تحلیل گردید . در این مطالعه نخست سیاست های اصلی توصیف گردید، سپس آنها بر اساس پنج شاخص تحلیل سیاست های آموزش مشتمل بر میزان دسترسی، استطاعت مالی، پاسخگویی، عدالت آموزشی و تداوم مورد بررسی و نقادی قرار گرفت . یافته ها نشان داد که میزان دسترسی کودکان ایرانی به دوره پیش از دبستان رشد ناچیزی دارد و در قیاس با استانداردهای بین المللی پایین است، سرمایه گذاری دولت در بخش پیش از دبستانی ناچیز است، فرهنگ پاسخگویی در میان مدیران و مربیان دوره پیش از دبستان وجود ندارد، در خصوص عدالت آموزشی نیز هنوز شکاف زیادی در دسترسی دانش آموزان خانواده های فقیر به دوره پیش از دبستان وجود دارد.

کلیدواژه ها: