جایابی بهینه سنسورها با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت پایش سلامت صفحات کامپوزیت

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 356

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UTCONF02_107

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله یک چالش مهم در پایش التراسونیک سلامت سازه بررسی میشود که شامل مسیله جایابی بهینه سنسورها به منظور تشخیص و جایابی دقیق خرابیها است. هدف این پژوهش افزایش تشخیص خرابی از طریق یک الگوریتم جایابی بهینه سنسورها میباشد. این مسیله به صورت یک مسیله بهینهسازی کلی فرمولبندی شده است و تابع هدفی که باید بیشینه شود توسط یک روش دنبالروی پروتو سنجیده میشود که به صورت تقریبی انتشار امواج لمب را مدل میکند. در ادامه از الگوریتم ژنتیک برای حل این مسیله بهینه سازی استفاده میشود. از شبیه سازیها و داده های تجربی برای صحتسنجی روش ارایه شده استفاده میشود. نتایج ارایه شده کارآمدی و مزایای روش ارایه شده را به عنوان یک ابزار جهت مکانیابی بهینه سنسورها در عین زمان محاسباتی مناسب نشان میدهند.

نویسندگان

اسماعیل عبدالهی

کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

احمد ایزدی

دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.