ارایه الگوی مفهومی یادگیری ترکیبی مبتنی بر قابلیت ها وویژگی های نظریه سازنده گرایی اجتماعی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 718

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RSCONF01_102

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی کیفی قابلیت ها و ویژگی های یادگیری ترکیبی ، نظریه سازنده گرایی اجتماعی و ارایه الگوی مفهومی یادگیری ترکیبی مبتنی بر این نظریه است. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی Mayring) )است، به این صورت که ابتدا چند سوال اساسی درباره الگوی یادگیری ترکیبی و نظریه های سازنده گرایی اجتماعی مطرح شده است که عبارتند: :1 ویژگی ها وقابلیت های یادگیری ترکیبی به عنوان یک رویکرد نسبتا جدید و موثر چیست :2ویژگی هاومولفه های یادگیری ترکیبی مبتنی بر نظریه سازنده گرایی اجتماعی کدامند .3مدل های یادگیری ترکیبی برآمده از نظریه سازنده گرایی اجتماعی چگونه می باشد سپس با استفاده از مبانی نظری مربوط به دیدگاه های مختلف پیرامون یادگیری ترکیبی ونظریه سازنده گرایی اجتماعی، جنبه های تحلیل، مقوله های اصلی و زیر مقوله های پاسخ سوالات مشخص شده و در نهایت مقوله های اصلی از مقوله های فرعی تفکیک شده و الگوی مفهومی یادگیری ترکیبی مبتنی بر نظریه سازنده گرایی اجتماعی بر مبنای یافته های پژوهش، در قالب 9 مولفه اصلی شامل: .1یادگیری.2انواع یادگیری.3عوامل موثر بر یادگیری.4نقش فراگیر.5 فعالیتهای فراگیران.6نقش معلم.7راهبردهای تدریس.8فعالیتهای گروهی.9ارزشیابی طراحی وارایه گردید.

نویسندگان

علی محمد احمدی قراچه

عضو هیات علمی گروه روانشناسی وعلوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور

حسین دوکوهکی

کارشناسی ارشدعلوم تربیتی(گرایش تکنولوژی آموزشی)،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدشیراز