مطالعه پایداری حرارتی سه سویه گلوکوآمیلاز معتدل دوست، گرمادوست و سرمادوست از طریق پارامتر گاما با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 436

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNCMB03_116

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

پایداری حرارتی آنزیم ها در دماهای بالا و همچنین مقاومت آنزیمها در دماهای پایین از اهمیت قابل توجهی در استفاده از آنها درفرایندهای صنعتی دارد. گلوکوآمیلاز، با EC:3.2.1.3 یک آنزیم مهم اقتصادی به دلیل تواناییاش در هیدرولیز نشاسته و پلیمرهای مربوط به بتادیگلوکز است. درک عوامل موثر در گرمادوستی یا سرمادوستی آنزیم گلوکوآمیلاز در ایجاد و توسعه آنزیمهایی با مقاومت گرمایی یا سرمایی بالا ضروری است که شبیه سازی دینامیک مولکولی میتواند این عوامل را نشان دهد. در بررسی اخیر پارامتر گاما (Ʌ) برای سه سویه گلوکوآمیلاز معتدل دوست، گرمادوست و سرمادوست از طریق روش شبیه سازی دینامیک مولکولی به عنوان یک عامل تعیین کننده در پایداری گرمایی این سه سویه مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور بیست نانوثانیه زمان شبیه سازی برای هر کدام از سویه های گلوکوآمیلاز در چهار دمای 300، 350، 400 و 450 کلوین انجام شد. نتایج ما نشان میدهد که پارامتر گامابرای سویه گلوکوآمیلاز گرمادوست نسبت به سویه های سرمادوست و معتدل دوست پایین تر است که نشان دهنده پایداری بیشتر این سویه در برابر گرما است.

نویسندگان

آذین مشرف قهفرخی

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

کریم مهنام

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

حسینعلی رفیعی پور

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران