بررسی رابطه بین توانمند سازی رهبری و خلاقیت کارکنان با نقش میانجی اعتماد،اجتناب از عدم قطعیت و توانمند سازی روانشناختی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 393

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MERCONF01_021

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

در دنیای امروز رهبری در یک تعریف کلی و ساده یعنی اعمال نفوذ در افکار، رفتار و تصمیم های دیگران است که از روی میل و رغبت برابر انتظار عمل نمایند. سازمانها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در راستای رشد و توسعه همعه جانبه دست یابند. مدیر در نقش رهبری سازمان میتواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در همه سازمانها باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان میشود و بهزیستی روانی و رضایت آنها را از شغل و چرخه خویش افزایش می دهد( رضایی و همکاران، .(1393 مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری میتوانند بهزیستی روانی، خلاقیت، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان خود رادر بهره وری سازمان افزایش دهند. در عصر نوین عرصه های رقابتی جهانی با سرعتی فزاینده در حال تغییر و تحول می باشند. سازمان ها برای حفظ بقا واثربخشی و نیز توسعه ملزم به همگام شدن با چنین تغییراتی هستند.تغییرات ریشه ایی و خلاقیت های سازمانی از جمله اهرم های سازمان برای عقب نماندن از محیط متغیر و رقابتی جهانی است

نویسندگان

امین سرنوبه

گروه مدیریت، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

علی رضایی

گروه مدیریت، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران