اثرات تغییر اقلیم بر پیوند آب-غذا-انرژی درکالیفرنیا

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,225

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SNCC02_235

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

پیوند آب، انرژی و غذا (WEF) ارتباطات پیچیده ای دارد که مربوط به تغییرات اقلیمی (CC) و شیوه های مدیریت منابع است. CC (تغییرات اقلیمی) باعث ایجاد چالش های مهمی در پایداری و امنیت آب، انرژی و غذا برای مدیریت یکپارچه آب می شود. اهداف کلی این فصل عبارتند از: خلاصه ای از موارد پیوند WEF از کالیفرنیا همراه با پیامدهای تغییرات اقلیمی و شناسایی کاستی اطلاعات مربوط به نیازهای تحقیقاتی چند رشته ای(چند زمینه ای، چند تخصصی) برای حل این چالش ها. این مطالعات موردی نشان می دهد که CC دارای تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر پایداری و امنیت آب، انرژی و غذا است. بی ثباتی زیادی در تنش های انرژی برای منابع آب های زیرزمینی و فدرال، ایالتی و محلی وجود دارد، این بی ثباتی در هر منطقه هیدرولوژیکی و در میان ده منطقه هیدرولوژیکی در کالیفرنیا وجود دارد. تصمیمات منطقه ای برای حل مناقشات آب و انرژی و برای یافتن چالش های تغییرات اقلیمی محلی بسیار مهم است. این نمونه ها می تواند برای ایالات متحده و سایر کشورها قابل استفاده باشد تا از تنوع منابع آب منطقه ای برای تولید انرژی و مواد غذایی با چالش های مشابه CC استفاده شود. تحقیقات و حمایت های بین رشته ای آینده می تواند اطلاعات و کاستی های داده ای را که برای استفاده از بهترین شیوه های مدیریت برای به دست آوردن کارایی سیستم های آب، انرژی و غذا وابسته به CC اهمیت دارد فراهم کند.

کلیدواژه ها:

پیوند ، آب- انرژی و غذا ، تغییرات اقلیمی

نویسندگان

معصومه زینعلی

دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب ، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

سهیلا فرزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

محمدرضا گلابی

دانشجوی دکتری منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

فریدون رادمنش

دانشیار، گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران