پایش تغییرات پوشش برف ایران با به کارگیری الگوریتم NDSI در تصاویرTERRA/MODIS

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

573

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SNCC02_143

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک کره ی زمین قرارگرفته ا ست، مطالعه میزان ذخایر آب آن امری ضروری می باشد. پوشش برف معرف میزان آب ذخیره شده و همچنین بیانگر نزول درصد بارشهای جامد میباشد. بنابراین مطالعه و اندازه گیری تغییرات سطوح برف به عنوان یکی از منابع تامین آب، بسیار حایز اهمیت ا ست . از جمله کاربردهای مهم سنجش از دور در هیدرولوژی به دست آوردن سطح پوشیده از برف می باشد. بر همین اساس استفاده از تصاویر ماهواره ای در شناسایی مناطق برفگیر و ارزیابی تغییرات آن بسیار مفید میباشد. در این مطالعه از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS ماهواره TERRA طی سال های 1384 تا 1388 بوده است. این داده ها از پایگاه داده http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni دریافت گردید. سپس با اعمال شاخص NDSI بر روی تصاویر پوششی مودیس ایران، پیکسل های حاوی برف استخراج شد. پس از اندازه گیری مساحت پوشش برف به تحلیل نتایج حاصل اقدام گردید. نتایج حاصله به خوبی بیانگر روند کاهشی شدید سطوح پوشیده از برف طی دوره آماری بوده است به طوری که در سال 1384 بیش از 9 در صد از مساحت کل کشور پو شیده از برف بوده ا ست که این مقدار در سال 1396 به کمتر از 1 درصد کاهش یافته است.

نویسندگان

کوهزادرییس پور
کوهزاد رییس پور

استادیار اقلیم شناسی ، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافی،