آسیب شناسی برنامه درسی پنهان در دوره ابتدایی با تاکید بر تربیت شهروندی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 728

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITIZENSHIP01_032

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مهم در حیطه برنامه ریزی ، برنامه درسی پنهان می باشد. هدف از این مقاله آسیب شناسی برنامه درسی پنهان در دوره ابتدایی با تاکید بر تربیت شهروندی است. مفهوم برنامه درسی پنهان توسط محققان نظام آموزشی جهت توصیف آموزش غیررسمی در مدرسه بکار برده می شود. با توجه به تعاریف مختلف صاحب نظران، برنامه درسی پنهان در مدرسه خارج از برنامه درسی مدون و در لابلای فضای مدرسه و کلاس درس یادداده می شود؛ در اینجا مهارت معلم، روابط انسانی قوی، جو حاکم مناسب بر مدرسه، کلاس درس و دروس و موضوعات درسی، دانش آموزان را غیرمستقیم به اهداف مورد نظر سوق می دهند. در این یادگیری دانش آموز فعال و یادگیری پایدارتر است. برنامه درسی پنهان در چند ده ه اخیر مورد توجه نظریه پردازان در حوزه برنامه درسی بوده و هست. بطوری که در اعصار مختلف پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام شده است. این مقاله که ابزار جمع آوری اطلاعات آن روش کتابخانه ای است؛ به روش توصیقی – تحلیلی به بررسی آسیب شناسی برنامه درسی پنهان با تاکید بر تربیت شهروندی دردوره ابتدایی پرداخته است. در این مقاله ابتدا به بررسی و تعاریف و اصطلاحات برنامه درسی پنهان و تربیت شهروندی و حقوق شهروندی پرداخته شده، و سپس تجزیه و تحلیل و سرانجام پیشنهاداتی ارایه شده است.

نویسندگان

رسول زالی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، آذربایجانشرقی، ایران

لادن بهاری فر

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، آذربایجانشرقی، ایران