بررسی نوسانات آب و هوایی کواترنری بر اساس شواهد فیزیکی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: تالاب گاوخونی)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 876

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IQA03_014

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مطالعه مغزه های رسوبی یکی از معتبرترین روش های ردیابی تغییرات آب و هوای گذشته می باشد. در این پژوهش با استفاده از برداشت های می دانیم و مطالعات آزمایشگاهی، تغییرات محیطی گذشته در رسوبات پلایای گاوخونی در جنوب شرق اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری مغزه های رسوبی با هدف بازسازی محیط و تغییرات اقلیم دیرینه در رخساره های جانبی و زون مرطوب در محل دلتای پلایا با استفاده از لوله های پلاستیکی به قطر شش در طول 50 سانتی متر انجام پذیرفت. در این خصوص مطالعات آزمایشگاهی فیزیکی و بیولوژیکی شامل تعیین حساسیت مغناطیسی، مطالعات میکروسکوپی و پالیونتولوژی نمونه ها (بررسی بقایای گیاهی و آثار جانوری مانند استراکدا) انجام شد. نتایج حاصل از مقایسه تغییرات حساسیت مغناطیسی در مغازه ها نشان داد که تغییرات در تمام این مغازه ها، حساسیت مغناطیسی از عمق به سطح روند کاهشی داشتند که نشان دهنده تمایل سیستم پلایا به سمت شرایط خشک تر می باشد. پس از بررسی های انجام شده بر روی مغزه ها، پنج نوسان آب و هوایی در حوزه مورد شناسایی قرار گرفت که به دو دوره سرد و سه دوره گرم تقسیم گردید. با توجه به عمق کم مغازه رسوبی و تخمین نسبی نرخ رسوب گذاری به نظر می رسد تغییرات مورد مشاهده مربوط به کمتر از 1٬000 سال پیش باشد و می توان نوسانات ناشی از تغییرات کوچک مقیاس را در آخرین فاز بین یخ بندان اواخر هولوسن در نظر گرفت. از مقایسه مطالعه مغزه های رسوبی با مطالعه قبلی سیف 1٬383 می توان نتیجه گرفت بازسازی تغییرات وسعت دریاچه ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای صرفا می تواند تغییرات سطح تراز آب در حوضه های آبریز را ردیابی نماید و این روش قادر به ارایه توالی رخدادها نمی باشد.

کلیدواژه ها:

تالاب گاورخونی ، نوسانات آب و هوایی ، شواهد رسوبی ، اصفهان

نویسندگان

فاطمه سبک خیز

استادی ژیومورفولوژی دانشگاه اصفهان

لادن خدری غریبوند

دکتری ژیومورفولوژی - عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

منیژه قهرودی تالی

استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی تهران