نگاھی بھ بھترین روش ھای آموزش درس ریاضی دوره ابتدایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

635

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMSAS01_067

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

عدم توجه به آموزش کافی و درست در دوره ی ابتدایی مشکل بزرگی است . چه بسیار دانش آموزانی که به سطح دوره ی راهنمایی می آیند و هنوز از درک یک مسیله ی ساده ی ریاضی عاجزند ، به این علت که دوره ی ابتدایی ، یک دوره ی حساس در آموزش محسوب می شود و در صورت توجه نکردن به آن ، مشکلات زیادی در آینده ایجاد خواهد شد . در این جا ، این سوال پیش می آید که،چگونه میتوان مفاهیم اولیه ی ریاضیات را از دورهی ابتدایی برای دانش آموزان یاد داد تا درک درستی از آنها پیدا کرده و بتوانند در زندگی ازآنهااستفاده نمایند وچگونه می توان از به وجود آمدن مشکلات آموزشی ریاضیات در آینده جلوگیری کرد ما در این مقاله، به روش های نوین آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی پرداخته ایم، همچنین مشکلات وچالشهایی ر اکه مربوط به روشهای سنتی هستند، مطرح کردیم. روشهایی که در این مقاله ارایه شده اند ، روش هایی هستند که میل و رغبت دانش آموزان را به درس ریاضی بیشتر کرده و آن ها را کنجکاوتر می سازند(پوررحمتی، 1392 ).جوامع گوناگون براساس نیازهایشان اززوایای گوناگون به مطالعه ریاضی پرداخته اند. بدیهی است که آموزش مناسب ریاضی،مستلزم شناسایی مشکلاتی که برسرراه یادگیری دانش آموزان دراین درس وجوددارد که یک ازاین مشکلات روش تدریس آن است.روش های نوین تدریس حضورفعال دانش آموزان رادرامریادگیری موثرمی دانند(عاشوری و همکار، 1392 )، به عنوان مثال یکی از روش های فعال ، روش حل مسیله است. حل مسیله نوعی روش خلاقانه است، بنابراین یافتن آن ، تولید ایده وبرنامه ریزی که ازعناصر اعمال شناختی درتفکرخلاق هستند، درتمام بخش ها ی حل مسیله موثرند (مقامی . 1383 )، حل مسیله کاربرد دانش ومهارت هایی است که منجربه پاسخ درست مسیله می شود وعنصراصلی آن کاربست دانش ومهارت های قبلا آموخته شده درموقعیت جدیداست(سانتراک، 2008 ) .پژوهش ها ی انجام شده حاکی ازتاثیر مثبت روش های تدریس فعال برپیشرفت تحصیلی است (یوان ، کوناویتیکال، کلان کلین و ویلیام، 2008 )؛(انورخان، عقیلا وریاسات ، 2010 )، (ازدوگان ، سیتگلووگان ، 2011 )، (گاون و کاباکور، 2013 )،( بیگلری ، 1386 ، نوبهار، 1390 ، مرسلی و ( احمدی وسعادت،1391)

کلیدواژه ها:

روش های تدریس فعال ، دانش آموزان ، پیشرفت تحصیلی ، درس ریاضی

نویسندگان

کیقبادسلیمان پور
کیقباد سلیمان پور

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر و کارشناس مشاوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نوشهر

محمدرضامحمدحسینی
محمدرضا محمدحسینی

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر و رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نوشهر