تحلیل و محاسبه مقدار رسوب دلتای مخزن سد گتوند با استفاده از مدل عددیHEC-RAS

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

329

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESTAHBANCCE02_076

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

رسوب گذاری درمخزن سدها یک عامل خاموش برای از بین رفتن ظرفیت آنها میباشد .در این تحقیق رسوب گذاری در مخزن سد گنوند با استفاده از مدل عددی بررسی شده است. در این پژوهش رسوب گذاری مخزن سد گتوند در محیط نرم افزار HEC-RAS مدلسازی شده و نحوه تشکیل رسوب در مخزن و میزان پیشروی آن به سمت بدنه سد همراه با مقدار رسوب جمع شده در طول مدت بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت .مخزن سد گتوند یکی از بزرگترین مخازن ایران است و در سال 1390 به بهره برداری رسید. شبیه سازی پراکندگی جریان و انتقال رسوب در مدل HEC-RAS برای ارزیابی رسوب انجام شد. تجمع مشاهده شده در بالادست سد، محل مخزن را متاثر می کرد. نتایج بدست آمده از مدل عددی نشان داد که در کیلومتراژ0+15 الی 0+50 تراز کف برای تشکیل دلتا به اندازه کافی بالا آمده است.

نویسندگان

احمدرضاحاجی پوربیرگانی
احمدرضا حاجی پوربیرگانی

دانشجوی دکترای آب و سازه های هیدرولیکی،گروه مهندسی عمران،واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان،ایران مدیر فنی مهندسی سد مخزنی دالکی استان بوشهر

رضامحمدپور
رضا محمدپور

گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران استادیار بخش آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان