تحلیل نقش بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان پسر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 784

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGCO03_057

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

بازی های رایانه ای به عنوان یک پدیده اجتماعی درکنار سایر رسانه ها در دنیای امروز طی سال های اخیر با کشش وجاذبه ای حیرت انگیز، عمده ترین مخاطبان خود را از میان کودکان و نوجوانان انتخاب کرده اند. از آنجا که بخش قابل توجهی از زمان این قشر به بازی های رایانه ای اختصاص یافته؛ آنان در معرض خطرات زیادی قرار دارند. با توجه به رواج روز افزون بازی های رایانه ای که به صورت تفریح می تواند تاثیر قوی در رفتار کودکان و نوجوانان داشته باشد؛ پزوهش حاضر به مقایسه تاثیر استفاده از بازی های رایانه ای خشن بر خشونت و تاثیر تماشای فیلم های خشونت آمیز بر پرخاشگری در دانش آموزان پرداخته است. این مطالعه به روش توصیفی و تحلیلی بر روی 40 دانش آموز پسر اول متوسطه شهیر بیرجنهد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، صورت گرفت. ابزار مطالعه حاضر، پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناختی، اطلاعات مربوط به وضعیت استفاده از بازی های رایانه ای و پرسشنامه سنجش پرخاشگری آیزنیک و گلین ویلسون بود. یافته ها نشان داد 53 درصد از دانش آموزان مورد مطالعه به تماشای فیلم های خشن و نیمی از آنان به انجام بازی های رایانه ای خشونت آمیز می پردازند. رقم میانگین خشونت در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشا فیلم خشونت آمیز داشتند (28.84 = M ) بیشر از دانش آموزانی بود که فیلم خشن کم تری تماشا میکردند. همچنین رقم متوسط خشونت در دانش آموزانی که بیشتر از بازی های رایانه ای خشن، استفاده می کردند (28.65 = M) بیشتر از دانش آموزانی بود که کمتر تمایل به بازی های رایانه ای خشن داشتند. نتایج آمار استنباطی عدم معنی داری تفاوت میانگین ها را نشان داد که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

بازی های رایانه ای خشن ، پرخاشگری ، خشونت ، فیلم های خشونت آمیز

نویسندگان

محمد علی رستمی نژاد

استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بیرجند

نفیسه توتونی

دانش آموخته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

مریم ایزی

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

سمیرا حبیبی

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی