بررسی فشار آب حفره ای در سدهای خاکی و مقایسه آن با داده های ابزار دقیق با استفاده از بسته نرم افزاری FLAC (مطالعه موردی : سد رودبال داراب )

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,822

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_287

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

اندازه گیری فشار آب منفذی در کنترل پایداری سدهای خاکی اهمیت ویژه ای دارد. افزایش فشار آب در بدنه سدهای خاکی موجب کاهش تنش موثر و در نتیجه کاهش مقاومت برشی مصالح بدنه سد می شود که این امر می تواند نتایج خطرناکی در برداشته و باعث عدم پایداری سدهای خاکی گردد. لذا از مهم ترین موارد در ارزیابی و آنالیز سدهای خاکی ، اندازه گیری فشار آب منفذی و نشت از بدنه سدها است. در این پژوهش فشار آب در بدنه سد خاکی رودبال داراب مورد ارزیابی قرار گرفته است. سد خاکی رودبال داراب این نوع سد ، از نوع سد خاکی- سنگریزه ای با هسته رسی مایل می باشد. تراز آب در داخل هسته رسی در اثر تغییرات تراز مخزن در دوران بهره برداری و با استفاده از مشخصات واقعی مصالح توسط نرم FLAC مدل و با نتایج ابزار دقیق موجود در بدنه سد مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده تطابق خوبی با داده های ابزار دقیق و معیارهای تراوشی لحاظ شده در طراحی اولیه سد رودبال داراب دارد و عملکرد مناسب هسته رسی و پرده آب بند و اثر تغییرات تراز مخزن آب بر عملکرد هسته رسی را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

یاشار استوار کشکولی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب،گروه مهندسی عمران، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت،ایران -

محمد مهدی جباری

استادیار گروه مهندسی عمران،گروه مهندسی عمران ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران-