طرح جانمایی بهینه ابزاردقیق سدهای خاکی با استفاده از تحلیلهای عددی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 577

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU05_0537

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

رفتارسنجی سدهای خاکی که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است یک عامل کنترلی بسیار ضروری در این نوع از سازهای خاکی می باشد. رفتارنگاری در واقع بررسی عملکرد سازه سد خاکی در مراحل مختلف است. بدین ترتیب که با رفتارنگاری در زمانهای مختلف اعم از دوران ساخت، آبگیری و بهره برداری پایداری سد و مسایل مخاطره آمیز موجود در آن کنترل شده که در صورت لزوم تمهیدات لازم بکار برده می شود. بطور کلی رفتارنگاری به سه دلیل اصلی انجام می شود که شامل کنترل ایمنی سد، مقایسه عملکرد واقعی با پیش بینی های طراحی و نهایتا تجربه برای طرحهای آینده می باشد. که کنترل موارد فوق به جانمایی مناسب ابزار اندازه گیری پارامترهای موثر در پایداری و عملکرد سد در قسمتهای مختلف آن نیاز است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار FLAC 2D به مدلسازی عددی بدنه سد خاکی داریان از نوع هسته رسی مایل و ارتفاع 166 متر از بستر سنگی پرداخته شده است. ضمن انجام انالیزهای استاتیکی هسته رسی مایل سد به آنالیز استاتیکی هسته رسی قایم با حجم یکسان مصالح پرداخته شده است. که نتایج این تحقیق نشان می دهد که نوع مایل از نظر شرایط پخش تنش، فشار آب حفره ای و میزان نشست عملکرد مناسبتری نسبت به هسته قایم دارد. نتایج حاصل از ابزارهای نصب شده بر روی بدنه به منظور صحت سنجی با مدل عددی تهیه شده، مقایسه شده اند. که نتایج این بررسی حاکی از تطابق بهتر میزان فشار آب حفره ای و فشار خاکریز با نتایج ابزاردقیق دارند. اما در مورد جابجایی قایم اندازه گیری شده می بایست به اختلاف50 درصدی مابین داده های ابزاردقیق و مدل تیوری اشاره نمود که می توان علت این امر را در نصب لوله های انحراف سنج مایل در هسته مایل جستجو نمود. در انتها براساس نتایج مدلسازی عددی به جانمایی ابزارهای اندازه گیری فشار کل، فشار آب منفذی و جابجایی پرداخته شده است.

نویسندگان

حمید کیخواه

مربی دانشکده فنی وحرفه ای دکتر عصاریان دزفول