آقای دکتر یاشار استوار کشکولی

Dr. Yashar Ostovar Kashkooli

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران

Researcher ID: (73907)

16
5
3
21
3
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Y. Ostovar Kashkooli, Dr.M.Jabbari , " Assessment of stress distribution in Darab's Roodbal embankment dam using commercial code FLAC ",Cumhuriyet science Journal ISSN: 1300-1949. Vol. 36, No: 4 Special Issue (2015)

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس در گروه عمران دانشکده فنی شهید باهنر شیراز (1398-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی یاشانیر (راه-آب) (1387-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در ناظر و مجری سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس (1395-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره آموزشی آمادگی در برابر زلزله - جمعیت هلال احمرایران-سازمان نظام پزشکی (1399)
 • دوره آموزشی آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس-وزارت مسکن و شهرسازی-شیراز-ایران (1398)
 • دوره آموزشی مصالح و فن آوری های نوین ساخت - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس-وزارت مسکن و شهرسازی-شیراز-ایران (1398)
 • دوره آموزشی آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس-وزارت مسکن و شهرسازی-شیراز-ایران (1398)
 • دوره آموزشی اجرای ساختمانهای بتنی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس-وزارت مسکن و شهرسازی-شیراز-ایران (1398)
 • دوره آموزشی روشهای ساخت ، فناوریهای نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرائی - سازمان نظام مهندسی فارس-وزارت مسکن و شهرسازی (1398)
 • دوره آموزشی قالب بندی و قالب برداری - سازمان نظام مهندسی فارس-وزارت مسکن و شهرسازی (1398)
 • دوره آموزشی مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE - سازمان نظام مهندسی فارس-وزارت مسکن و شهرسازی (1398)
 • دوره آموزشی مقررات و تدابیر فنی سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE - سازمان نظام مهندسی فارس-وزارت مسکن و شهرسازی (1398)
 • دوره آموزشی فنون تدریس - دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس (1398)
 • حضور در بیستمین کارگاه فرآیندهای تصادفی کاربردی - دانشگاه شیراز-شیراز-ایران (1397)
 • دوره آموزشی سومین کنفرانس بین المللی عمران معماری و طراحی شهری - دانشگاه هنر اسلامی-تبریز-ایران (1397)
 • دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها - مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار-وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (1397)
 • دوره آموزشی عمومی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها - مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار-وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (1397)
 • دوره آموزشی عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری - مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار-وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (1396)
 • دوره آموزشی دومین کنفرانس بین المللی عمران معماری و طراحی شهری - دانشگاه کاسم باندیت-بانکوک-تایلند (1396)
 • دوره آموزشی پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران معماری و توسعه شهری - دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران (1396)
 • شرکت در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران-ایران (1396)
 • حضور در دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان-استهبان-ایران (1396)
 • شرکت در دوره آموزشی به مدت 24 ساعت در پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران،معماری و توسعه شهری - دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران (1396)
 • دوره تخصصی صلاحیت اجرا - سازمان نظام مهندسی فارس-وزارت مسکن و شهرسازی (1395)