طراحی بهینه وزنی پنل ساندویچی منشوری تحت بارگذاری فشاری عرضی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 547

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF03_055

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اهداف در طراحی سازه های جدار نازک در کاربردهای هوایی و هوافضا، طراحی و انتخاب سازه هایی است که عالوه بر سبک بودن، استحکام الزم در ارتباط با عملکرد قسمت مربوطه را داشته باشد. مسلما قسمت های مختلف بدنه تحت بارهای مکانیکی نظیر بار محوری، فشاری، خمشی و غیره قرار می گیرد. در تحقیق حاضر بهینه سازی وزنی ساختارهای استحکام باالی ساندویچی با هسته منشوری تحت بارگذاری عرضی فشاری مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از طراحی های پیشرفته صنعتی، طراحی با استفاده از برخی تکنیک های بهینه سازی نظیر الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ازدحام ذرات و غیره صورت می پذیرد. قیود حاکم بر مسیله بار کمانش و تنش تسلیم است. متغیرهای طراحی، ابعاد مربوط به سطح مقطع پنل را شامل می شود. اغلب برنامه های بهینه ساز با دو اشکال عمده همگرایی موضعی و عملکرد با متغیرهای گسسته مواجه هستند. بنابراین دستیابی به ابزاری که بر مشکل مذکور غلبه کند، ضروری به نظر میرسد. در این مقاله، بهینه سازی پنل های ساندویچی منشوری با کمک الگوریتم ژنتیک صورت میگیرد و در نهایت ابعاد بهینه هندسه پنل همراه با کمترین وزن آن ارایه می شود.

نویسندگان

مهسا کاکلی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم

مصطفی طالبی توتی

استادیار، گروه مکانیک ،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم